L’Ajuntament de Marratxí convoca el IX concurs per a la creació del cartell de la XXXVII Fira del Fang 2021, que se celebrarà del 6 al 14 de març de 2021. L’objectiu és potenciar la creació artística, la participació ciutadana i promocionar la Fira del Fang. El tema del cartell ha d’estar relacionat amb la temàtica de la Fira, que enguany és: Cuines del món amb cerámica (II). S’estableix un únic premi de 500 euros. Hi podran participar totes les persones interessades, majors d’edat. Només es podrà presentar una proposta per persona.

El cartell s’ha de presentar en format DIN A3 (42 x 29,7cm) i ha d’incloure el text: XXXVII Fira del Fang de Marratxí. Cuines del món amb ceràmica Del 6 al 14 de març de 2021. Sant Marçal. Es valorarà l’adequació i plasmació en el cartell del tema proposat, l’originalitat de l’obra i el seu impacte comunicatiu visual.

El model de sol·licitud es facilitarà en format paper a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Marratxí i també es podrà descarregar al web www.marratxi.es
on es podrà consultar tota la informació relativa al concurs.

El termini de presentació de les sol·licituds serà del dia 9 novembre al 4 de desembre de 2020 (data de registre d’entrada). Les sol·lictuds podran presentar-se presencialment, però amb cita prèvia telefónica, en els Registres de l’Ajuntament de Marratxí:

-OAC Ajuntament, OAC Pont d’Inca i OAC sa Cabana

-Per correu postal certificat administratiu dirigit a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Marratxí.

-En els llocs establerts a l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El jurat es reunirà el dia 11 de desembre de 2020 a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Marratxí, a partir de les 12,00 h i la seva decisió es publicarà el primer dia hàbil següent en el lloc web de l’Ajuntament de Marratxí:
www.marratxi.es.

L’obra original emprada com a imatge del cartell premiat passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Marratxí, el qual se’n reserva el dret al seu posterior ús.