L’Ajuntament de Marratxí ha convocat el premi Benet Mas en el marc de la XXXVIII Fira del Fang 2023 que se celebrarà del 4 al 12 de març de 2023. L’objectiu és potenciar i fomentar la creació, l’estudi, la investigació, la vessant artesana i artística en l’àmbit de la ceràmica i promocionar al mateix temps el sector terrisser i el nom de Marratxí com a municipi ceramista.

Per optar al premi Benet Mas, els interessats hauran de presentar un projecte expositiu que ha d’estar únicament i exclusivament relacionat amb la ceràmica. El premi Benet Mas tindrà una dotació econòmica de 3.000 euros. Les sol·licituds d’inscripció es poden presentar davant l’Ajuntament de Marratxí des de dia 5 al dia 23 de desembre de 2022 El jurat del Premi Benet Mas 2023 estarà format per professionals relacionats amb la ceràmica i es farà públic una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds. El jurat es reunirà el dia 28 de desembre de 2022 a les dependències de l’Àrea de Cultura, a partir de les 12.30 h i la seva decisió serà inapel·lable.

L’Ajuntament de Marratxí posarà a disposició un espai entre 50 i 60 metres quadrats al Museu del Fang per mostrar i donar a conèixer el premi Benet Mas durant la Fira. El projecte expositiu romandrà obert al públic del 4 al 12 de març durant el mateix horari de la Fira del Fang.

X Concurs de Creació del Cartell de la XXXVIII Fira del Fang de Marratxí

L’Ajuntament de Marratxí ha convocat també el concurs per a la creació del cartell de la XXXVIII Fira del Fang 2023. L’objectiu és potenciar la creació artística, la participació ciutadana i promocionar la Fira del Fang. S’estableix un únic premi de 500 euros. Hi podran participar totes les persones interessades, majors d’edat. Només es podrà presentar una proposta per persona. El tema del cartell ha d’estar relacionat amb la temàtica de la Fira, que enguany és: “UNA RETROSPECTIVA A LA FIRA”.

Es valorarà l’adequació i plasmació en el cartell del tema proposat, l’originalitat de l’obra i el seu impacte comunicatiu visual. El termini de presentació de les sol·licituds serà del dia 5 al 23 de desembre de 2022. La composició del jurat del X Concurs de Creació del Cartell de la XXXVIII Fira del Fang de Marratxí 2023 estarà format per professionals relacionats amb la ceràmica i es farà públic una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds. El jurat es reunirà el dia 28 de desembre de 2022 a les dependències de l’Àrea de Cultura, a partir de les 12 hores i la seva decisió, que serà inapel·lable, es publicarà el primer dia hàbil següent en el lloc web de l’Ajuntament de Marratxí: www.marratxi.es.

Participació en la Fira

L’Ajuntament també ha publicat les bases per a la participació en la XXXVIII Fira del Fang, que se celebrarà a la Plaça de Sant Marçal. La fira estarà dedicada exclusivament als artesans del fang de productors i comerciants, que han d’estar en possessió de la Carta d’Artesà, Carta de Mestre Artesà, Carta d’Empresa Artesana o presentar curriculum vitae. També han d’estar d’alta a l’IAE

Les sol·licituds d’inscripció es poden presentar davant l’Ajuntament de Marratxí des del dia 5 de desembre fins al dia 23 de desembre de 2022.

Les bases de la participació en la Fira com les del premi Benet Mas i les del concurs del cartell de la Fira del Fang es poden consultar al web ceramicademarratxi.es.