L’Ajuntament de Marratxí ha convocat el XXXV Certamen de Pintura de Sant Marçal 2021. El premi, que està dotat amb 6.000 euros, es lliurarà el dia 25 de juny a les 18 hores, en el marc de la festivitat del patró de Marratxí, Sant Marçal, que se celebra el dia 30 de juny.

Les bases del certamen, que es poden consultar a cultura.marratxi.es, estableixen que poden optar al premi artistes majors d’edat de qualsevol nacionalitat i residència. Les obres que es presentin a concurs han ser actuals, amb una antiguitat màxima d’un any, ser inèdites i úniques, no seriades ni còpies d’altres obres. Cada artista participant hi pot presentar una sola obra. El tema de les obres, així com la matèria i les tècniques emprades, són lliures, amb una mida mínima de 0,60 m² i una màxima de 2,10 m².

El termini de presentació de la documentació para optar al premi finalitza el 18 de maig. El jurat del XXXV Certamen de Pintura Sant Marçal 2022 estarà format per professionals de les arts plàstiques i es farà públic una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds. El jurat efectuarà una primera selecció i es requerirà telefònicament a les persones autores de les obres preseleccionades per a la seva presentació en el centre d’exposicions de Ca Ses Monges de Pòrtol els dies 1 i 2 de juny de 2022.

Rebudes les obres originals, el jurat durà a terme la selecció final per a l’exposició, i emetrà el seu veredicte abans de la inauguració. La seva decisió serà inapel·lable. Les obres seleccionades per a l’exposició es podran visitar en el Centre d’exposicions de Ca Ses Monges de Pòrtol.

La inauguració i l’acte de lliurament del premi seran el dia 25 de juny a les 18 hores. L’exposició romandrà oberta fins el dia 27 de juliol.