Les ajudes s’han de sol•licitar al consistori i es financien amb fons del Consell de Mallorca. Estan adreçades a famílies amb infants d’entre 3 i 16 anys, amb dificultats econòmiques.

L’Ajuntament de Marratxí ha obert una línia de subvencions dotada amb fons del Consell de Mallorca, amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats esportives i de lleure per part dels infants i joves del municipi, com les escoles d’estiu i els campus d’esportius, a la illa de Mallorca. Es tracta d’activitats que cerquen impulsar hàbits de vida saludable, apropar l’esport als menors i fomentar els valors de l’activitat física, esportiva i de lleure.

Així, l’objectiu de les ajudes és garantir que cap infant o jove quedi exclòs de realitzar aquestes activitats per motius econòmics, per trobar-se en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica o perquè la unitat familiar ha vist reduïts els seus ingressos per motius de la pandèmia de la COVID-19.  

La participació a les activitats ha de ser d’un mínim de 14 dies i les ajudes són de 150€ per infant i mes, fins a un màxim de 2 mesos (300€). En cas de participar l’infant només un quinzena, l’ajuda serà de 75€.

Les bases, l’imprès per cursar les sol·licituds i el certificat bancari es poden descarregar a la web www.marratxi.es en l’apartat de subvencions o recollir i tramitar a qualsevol de les OAC de Marratxí, a l’Àrea de Educació i al Registre General de l’Ajuntament de Marratxí.