L’Ajuntament de Marratxí ha incorporat a la seva Seu Electrònica un apartat de notificacions. Aquesta nova opció fa possible que els ciutadans del municipi estiguin perfectament informats de totes les qüestions relatives als tràmits amb l’administració municipal d’una manera còmoda, precisa i segura.

El funcionament d’aquest servei és molt senzill i només s’ha d’entrar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament (https://seuelectronica.marratxi.es), seleccionar “Notificacions electròniques” y clicar damunt “Consentiment per a la subscripció o baixa de notificacions electròniques” . S’ha d’assenyalar que per utilitzar aquest servei és necessari disposar d’un DNI Electrònic o un altre certificat digital reconegut. 

Una vegada s’hagi donat consentiment, les notificacions relatives a expedients administratius de l’Ajuntament de Marratxí seran trameses al titular electrònicament a través de la Seu, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic cada cop que se li emeti una notificació, amb un enllaç a la Seu Electrónica perquè pugui descarregar-la. Igualment, el titular podrà accedir a la Seu Electrònica en qualsevol moment i veure el seguiment de les seves notificacions pendents, entregades o rebutjades.

Source: marratxi.es