L’Ajuntament de Marratxí, en col·laboració amb l’Institut Balear de la Dona, ha reactivat la Taula Local de Coordinació contra les Violències Masclistes, un punt de trobada entre les diferents entitats, organismes i professionals que treballen en l’àmbit de la detecció, prevenció, atenció i tractament de les violències masclistes al municipi.

La III Taula Local de Coordinació i Prevenció contra la Violència Masclista de Marratxí ha estat presidida per la regidora d’Igualtat Aina Amengual i representants de l’Institut Balear de la Dona, Consell de Mallorca i Delegació del Govern. Les persones que conformen part de la Taula són tècnics i tècniques de l’Ajuntament de Marratxí (Serveis Socials, Igualtat, Cultura, Joventut, Participació Ciutadana, Esports i Seguretat Ciutadana), Guàrdia Civil, professionals dels centres de salut, professionals dels centres educatius de primària, secundària i centres de formació professional a més d’entitats del tercer sector (Creu Roja, Càritas, Casal Solidari i Gent del Món).

En el marc d’aquesta Taula s’ha remarcat la importància de fomentar la transversalitat i que totes les àrees de l’Ajuntament tenguin en compte la perspectiva de gènere, així com impulsar la creació de xarxes de treball que permetin millorar la detecció, prevenció i atenció de totes les violències masclistes. De la Taula es derivarà una comissió tècnica de prevenció i una comissió tècnica d’intervenció. La Taula es convocarà de manera ordinària dues vegades a l’any. La pròxima reunió serà el 26 d’octubre del 2022.