El consistori de Marratxí s’adhereix a la campanya de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) pel Dia Mundial del Medi Ambient del 2024, que se celebra sota el lema “Les nostres terres. El nostre futur. Som la #GeneraciónRestauración”.

Tal com expressa la Declaració Institucional que secunda l’Ajuntament “cal la restauració dels ecosistemes a gran escala per abordar el canvi climàtic, salvar espècies de l’extinció i assegurar el nostre futur. Una de les formes més efectives de restaurar les terres degradades, aturar la desertificació i augmentar la resiliència a la sequera és mitjançant la restauració dels ecosistemes,(…) que pot passar a qualsevol escala. Això significa que tots tenen un paper a exercir”.

Un dels compromisos de l’Ajuntament de Marratxí és mantenir els espais naturals, com els torrents. Per dur-ho a terme l’Ajuntament amb la col·laboració de Natura Parc, fa servir ases per netejar un any més els torrents de Marratxí amb l’objectiu d’eliminar vegetació de manera més natural sense l’ús de maquinària pesada.

La Declaració Institucional de la FEMP dona suport a totes les iniciatives encaminades al foment dels principis del Pacte Verd Europeu: economia circular, energia neta, eficiència energètica, mobilitat sostenible, increment de la biodiversitat, eliminació de la contaminació i lluita contra el canvi climàtic al nostre planeta.

A més, es compromet als objectius de replantar els boscos i parcs naturals i revitalitzar els nostres sòls, frenar la pèrdua de la biodiversitat i protegir els ecosistemes, en especial, fer front a la sequera, la desertificació i la degradació de la terra que amenacen les regions del nostre país, Europa i el planeta Terra.

Altres punts a destacar són la promoció de la consciència pública sobre les qüestions relacionades amb la desertificació, la degradació de la terra i la sequera i des de l’àmbit local, fer-se ressò de la veu dels joves que són el futur del nostre planeta per fer front al canvi climàtic, entre d’altres.