L’Ajuntament de Marratxí ha fet pública la convocatòria d’ajudes dirigides a cobrir les despeses relacionades amb l’adquisició de llibres i material escolar per al curs acadèmic 2022-2023, conscient de la importància de garantir la igualtat d’oportunitats envers l’accés a l’educació,

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajudes per a l’adquisició́ de llibres de text (o material substitutiu/complementari com ara fitxes software i hardware educatiu), material escolar i infraestructura informàtica de l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària o formació professional per al curs escolar 2022-23.

Les ajudes, que es poden demanar fins al 3 d’octubre, van dirigides a alumnes de centres públics i concertats de les Illes Balears empadronats i residents en el municipi de Marratxí i tenen la finalitat de donar suport econòmic a la despesa de l’inici del curs escolar de les famílies de Marratxí, especialment de les famílies amb una situació econòmica precària.

Les ajudes es finançaran a càrrec del Pressupost Municipal del present exercici, fins a un import màxim de 50.000 €, a càrrec de la partida d’ajudes puntuals.  La quantia de les ajudes oscil·la entre els 110 euros d’educació infantil i els 225 euros de batxiller i Formació Professional. Les ajudes s’incrementaran en 40 euros per a tots aquells que participen en el programa de reciclatge de llibres del centre escolar o de l’Ajuntament de Marratxí.  

Es poden consultar les bases i obtenir el formulari de sol·licitud, a més de la resta d’annexos i documentació, mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament de Marratxí (educacio.marratxi.es)  o en l’Àrea de Serveis Socials (C/ Balanguera, 12. Sa Cabana. A més, les persones interessades podran presentar, amb cita prèvia, les seves sol·licituds de manera presencial en el Registre General o les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Marratxí:

– OAC Ajuntament.- Camí d’Olesa, 66.- Sa Cabaneta

– OAC Pont d’Inca.- Av. Antoni Maura, 56 .- Edifici Erika

– OAC Sa Cabana.- Camí de sa Cabana, 57

També es pot lliurar la sol·licitud, i tota la documentació, fent servir la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí (https://seuelectronica.marratxi.es/) o mitjançant qualsevol dels mitjans o registres indicats a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.