Per evitar la proliferació del COVID-19 al municipi, l’Ajuntament ha determinat que, a partir de dilluns, la brigada de Medi Ambient del consistori i personal de les empreses contractades per l’empresa municipal de neteja Marratxí XXI duran a terme treballs de desinfecció a l’entrada d’espais de trobada de persones, com són farmàcies, supermercats, centres de salut i als mateixos carrers. També desinfectaran edificis i vehicles municipals.

Cal recordar que l’Ajuntament va constituir la setmana passada un gabinet de crisi per donar resposta a les necessitats que emanen del decret que estableix l’estat d’alarma a tot Espanya, publicat dissabte passat, 14 de març, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Així, el gabinet -encapçalat pel batle, Miquel Cabot, i integrat pels responsables de les distintes àrees afectades pel decret en qüestió, responsable de la Policia Local, de Marratxí XXI i personal tècnic de l’Ajuntament) ja l’endemà, diumenge dia 15, es va reunir amb caràcter d’urgència per tal de planificar les mesures de prevenció i manteniment de serveis bàsics per a la ciutadania. Aquest òrgan manté un contacte diari i constant per tractar al moment totes les mesures que s’aproven tant des del Govern estatal com de l’Executiu autonòmic.

En tot cas, dies abans de la publicació del decret d’estat d’alarma el batle  ja havia mantingut diverses reunions amb tècnics de l’Ajuntament per tal de dissenyar alternatives per mantenir els serveis públics en la mesura del possible.

Així mateix, Cabot ha informat via telemàtica l’oposició de les mesures preses, de la situació actual i s’ha posat a la seva disposició per resoldre dubtes. En aquest sentit, s’ha acordat mantenir una reunió setmanal per donar compte de l’evolució de la situació.

A l’àmbit dels Serveis Socials, tal i com es va aprovar per part dels batles i batlesses de la Mancomunitat del Raiguer, es manté el Servei d’Ajuda a la Dependència (SAD), així com la resta de serveis socials; això sí, sempre seguint les mesures de prevenció adequades.

Des del punt de vista de protecció dels treballadors públics, arran del decret d’alarma, l’Ajuntament ha pres mesures per a la seva protecció, com ara la rotació en dies alterns, i prestant especial atenció a les persones risc elevat o amb patologies prèvies. També s’ha implantat el teletreball, en diferents graus, a tots els departaments del consistori, de la mateixa manera que les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) només atenen amb cita prèvia i avaluant els casos per reduir el risc de contagi per als treballadors i per a la ciutadania en el seu conjunt.

Altres serveis públics(essencials per a la salubritat del municipi) també es mantenen actius, com la neteja de carrers o la recollida de residus, si bé és veritat que, d’igual manera que s’ha determinat a altres municipis, s’ha decidit tancar el punt verd, Sa Deixalleria.

D’altra banda, des del departament de Comunicació s’ha fet un seguiment constant de les mesures i s’han traslladat de forma gràfica i progressiva a la ciutadania a través de tots els canals disponibles, per tal d’afavorir el major impacte i que les obligacions o recomanacions (segons el cas) siguin senzilles de compartir amb tots els sectors d’edat.

En aquest mateix terreny, la Policia Local ha activat mecanismes d’informació i d’advertència a la ciutadania, a través de megafonia, en ambdós idiomes oficials, per comunicar els punts més importants del decret, com la restricció de la mobilitat i la necessitat de romandre en els domicilis.

A tot això, i en consonància amb la resta de decisions i actuacions establertes per l’Ajuntament, ha estat ajornat el ple ordinari del mes de març (s’havia de celebrar dimarts dia 30) i també les comissions. En aquest sentit, l’equip de govern està estudiant la possibilitat de celebrar un ple extraordinari via telemàtica si fos necessari.

 

 

 

Source: marratxi.es