El batle de Marratxí, Miquel Cabot, i el conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, han signat avui el conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Marratxí per millorar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància. Els ha acompanyat la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández.

Amb aquest acte, l’Ajuntament signa l’addenda al conveni de la xarxa pública d’escoletes de les Illes Balears i opta als ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de 0-3 anys del Govern i els fons europeus Next Generation.  Cal recordar que aquestes places públiques són creades pels ajuntaments amb el suport del Govern a través de la convocatòria de creació i consolidació de places 0-3 que preveu destinar fins a 9.000 € per plaça de nova creació. A més també es destinen ajuts en espècie per ajudar els ajuntaments amb la tramitació dels projectes de creació de noves places a través de l’empresa Tragsatec.

Així, a Marratxí l’ajut serà d’un total d’1.289.348 euros i permetrà crear 134 noves places de 0-3 anys. D’aquest total, 1.206.000 euros corresponen a ajuts de creació i 83.348 euros a ajuts en espècie.

 A Mallorca hi ha un total de 25 ajuntaments que s’acolliran a aquesta convocatòria, 4 a Eivissa i 1 a Formentera. En el període de 2021 a 2024, es crearan a Balears un total de 1.749 noves places públiques de 0-3 anys a partir de la construcció de 28 centres nous i l’ampliació de 10 centres existents i es preveu una inversió total de 14.394.762,95 €.

Es tracta d’una inversió històrica que respon a l’objectiu del Govern d’aconseguir que les Illes Balears se situïn en la mitjana estatal d’oferta de places d’educació de primer cicle d’educació infantil, que es troba al voltant del 37,5 % de places en relació amb el total de població de 0-3 anys. Amb les places de nova creació i les de reconversió previstes, les Balears se situaran per damunt de la mitjana estatal el 2024, ja que es preveu arribar al 44 %.

Actualment, a les Illes hi ha 180 centres educatius de primer cicle, dels quals 105 són públics, 49 són privats integrats a la xarxa complementària i 26 són privats. A partir de les sol·licituds plantejades en la convocatòria de noves places públiques hi ha planificats 38 projectes de nous centres i ampliacions, dels quals 5 a Eivissa, 2 a Formentera i 31 a Mallorca, 4 dels quals corresponen a Palma. A Menorca no es creen noves places perquè l’oferta cobreix les demandes d’escolarització d’aquest cicle.

Els ajuntaments i consells disposen de 4 anys per a la realització de les obres. Els centres hauran d’obrir, com a tard, el dia 1 de setembre de 2024.

Per tal d’ajudar els ajuntaments, la Conselleria d’Educació i Formació Professional ha obert una convocatòria d’ajuts en espècie per tal d’assessorar els ajuntaments en tot el procés d’execució de les obres i posada en funcionament del servei educatiu de primer cicle. Aquest assessorament el duran a terme un equip de tècnics i assessors jurídics i inclourà des de l’elaboració de plecs per a la redacció de projectes i la licitació d’obres fins a l’acompanyament per a la posada en funcionament dels centres.

Aquestes convocatòries formen part del pla de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la millora i ampliació de l’atenció educativa dels alumnes de primer cicle d’educació infantil i s’afegeixen a les de reconversió de guarderies en escoletes i a les de sosteniment i escolarització.