L’Ajuntament de Marratxí, a través de l’àrea d’Igualtat, ha instal·lat pictogrames en els passos de vianants dels voltants dels centres educatius i de les dependències municipals amb la intenció de conscienciar envers l’autisme, la paràlisi cerebral o qualsevol altra circumstància per tal d’afavorir la integració de totes les persones que no tenen llenguatge adquirit o persones que sofreixen una malaltia mental o persones migrants que no estan familiaritzades amb les llengües oficials del territori.

El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha afirmat que “la instal·lació de pictogrames és una passa més per fer de Marratxí un municipi més inclusiu. Ja hem fet altres passes com incorporar el llenguatge de signes en els plenaris municipals. Nosaltres creim en ser inclusius i en què tothom s’ha de trobar a gust en el nostre municipi i feim la feina perquè així sigui”.

L’Ajuntament ha instal·lat una seqüència de quatre pictogrames, ordenats de manera lògica, amb les paraules (atura, mira, cotxe aturat, creua) instal·lats en la primera franja dels passos de vianants. Aquests pictogrames faciliten l’aprenentatge i la comprensió perquè són unes imatges amb un únic significat que els resulta útil.

La instal·lació dels pictogrames també pretén millorar l’accessibilitat mitjançant la posada en marxa d’un projecte d’adaptació cognitiva amb la finalitat d’adaptar el municipi a tothom. La finalitat és normalitzar els pictogrames i aconseguir que formin part de la vida quotidiana de tots els ciutadans.

La regidora d’Igualtat, Aina Amengual, ha explicat que l’objectiu és “donar a conèixer l’ús de pictogrames per a persones que tenen trastorn de l’espectre autista i paràlisi cerebral, per a persones que no tenen el llenguatge adquirit i per sensibilitzar la gent envers les persones amb problemàtiques a l’hora d’adquirir el llenguatge parlat o escrit, i aquesta és la forma de facilitar la integració de totes les persones en aquest municipi”.

Amb la iniciativa de pintar la seqüència de pictogrames, l’Ajuntament de Marratxí està adaptant els passos de vianants perquè les persones puguin entendre el que han de fer millorant així la seguretat viària. Els pictogrames són útils per ensenyar a infants o persones majors amb dificultats de comprensió o Alzheimer la utilitat dels passos de vianants i que s’associï el senyal a quatre normes senzilles: aturar, mirar, comprovar i creuar.

Amb la instal·lació dels pictogrames, l’Ajuntament contribueix a crear un municipi més accessible per a tots, conscienciant i empatitzant sobre la diversitat, la qual cosa permetrà millorar la convivència de tots els veïnats, ja que l’accessibilitat universal és una qualitat dels entorns que ajuda que totes les persones comprenguin, utilitzin, participin i gaudeixin dels entorns amb autonomia i comoditat.

El passat 16 de març de 2022 el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar la modificació de la Llei General dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social per incorporar i regular l’accessibilitat cognitiva. L’accessibilitat cognitiva no és únicament per a persones amb discapacitat intel·lectual, també beneficia a les persones majors o migrants. L’accessibilitat cognitiva contempla les característiques i capacitats de les persones i els ajuda a comprendre, usar, participar i gaudir dels entorns amb autonomia i comoditat.