ASFALT3-01

 

Les actuacions afecten una trentena de carrers, estan integrades en dos projectes i tenen un cost global d’1.085.202 euros

Els terminis d’execució són de tres mesos per al drenatge, i de quatre mesos per a les obres d’asfaltat i voravies

Tots dos projectes formen part del pla d’equipaments financerament sostenibles, de manera que la inversió és a càrrec del superàvit de les arques públiques

(MARRATXÍ 15 de juliol de 2019) L’Ajuntament ha donat el sus les obres a distints carrers del municipi per dur-hi a terme millores en l’asfaltat i les voravies en uns casos i en el drenatge de les aigües pluvials en altres. Es tracta de dos projectes diferents, amb un cost global d’1.085.202 euros, que formen part del pla d’equipaments financerament sostenibles, la qual cosa vol dir que la inversió es a càrrec del superàvit de les arques públiques.

En el cas de les obres de reparació i millora de l’asfalt i les voravies a distints nuclis del municipi, l’empresa adjudicatària -Amer e Hijos SA- durà a terme actuacions a 20 carrers de Marratxí. En primer terme, aquest mes de juliol està previst executar les de Son Verí, el polígon industrial i del Camí de Sa Fita, mentre que a mitjan agost es preveu l’inici de les obres a tres carrers de Pòrtol, a Sa Cabaneta, al Pla de na Tesa i a Nova Cabana.

El gruix de les actuacions és per millorar l’asfalt, mentre que les voravies que es milloraran corresponen als carrers de Guillem Mesquida, Joan Mestre, Antoni Fuster i Antoni Gelabert, a Son Verí.

El cost del projecte de millora de l’asfalt i voravies és de 706.833 euros, i el termini d’execució de les obres és de quatre mesos.

De la seva banda, el projecte relatiu a la millora dels drenatges d’aigües pluvials a vuit carrers del municipi ascendeix a 378.369 euros. En aquest cas, l’empresa adjudicatària és Vías y Obras Públicas SA (VOPSA) i el termini d’execució, de tres mesos.

Les actuacions per a la millora del drenatge es duran a terme a carrers dels nuclis de Pòrtol, Sa Cabaneta, Sant Marçal, Es Caülls, Es Garrovers, Nova Cabana i Camí de Son Ametler, i consisteixen bàsicament en la millora de la recollida d’aigües pluvials, amb ampliació de la xarxa, nous embornals i síquies drenants.

La entrada L’Ajuntament inverteix més d’un milió d’euros a millorar l’asfalt, les voravies i el drenatge a diversos carrers del municipi aparece primero en Marratxí.es.

Source: marratxi.es