El servei d’assessorament jurídic de Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí ha multiplicat per deu el nombre de famílies ateses durant 2020. L’impacte econòmic de la pandèmia de Covid-19 ha provocat que els sol·licitants d’aquest servei hagin passat de 10 famílies mensuals a més de 100 famílies des del passat mes d’abril.

Aquest servei municipal ofereix assessorament en matèria d’habitatge (desnonaments, contractes de lloguer, negociació amb entitats bancàries), assessorament laboral i gestió de sol·licituds tant d’ajudes de lloguer com de caire econòmic, a més d’assessorament als treballadors autònoms, un dels col·lectius més afectats per la Covid-19.

La duració de la pandèmia, que ja es perllonga des de fa nou mesos, ha fet que Serveis Socials hagi hagut de redoblar els seus esforços per atendre les necessitats dels ciutadans que tenen dificultats per arribar a final de mes i que temen perdre el seu habitatge

El 65% de les consultes al serveis jurídic de Serveis Socials han estat relacionades amb l’habitatge i les ajudes de lloguer, el 20% relatives als treballadors autònoms i la resta tenien a veure amb la Seguretat Social, amb els crèdits ICO i sobre crèdits hipotecaris.

Per rebre informació d’aquest servei cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 971794279.