El consistori ha llançat avui una nova web multiportal que multiplica la informació a l’abast del conjunt de la ciutadania

La nova web presenta tres grans àrees de continguts: serveis del municipi, agenda i actualitat; interacció entre l’Ajuntament i la ciutadania; i Transparència

(MARRATXÍ 8 d’agost de 2019) A partir d’avui està disponible el nou portal web que ha habilitat l’Ajuntament per tal d’acostar en major grau la informació relativa al consistori a la ciutadania de Marratxí i també per guanyar en transparència i claredat de continguts. La nova web substitueix l’anterior, si bé el domini continua essent www.marratxi.es

El nou portal presenta tres grans àrees temàtiques (o capes de contingut). D’una banda, hi ha l’apartat referit a serveis municipals, infraestructura, agenda i actualitat, que inclou les notícies que es van generant dia a dia a l’Ajuntament. Per altre costat, inclou l’apartat relatiu a la interacció de la ciutadania amb el mateix consistori (tràmits burocràtics, normativa o edictes). El tercer apartat és de Transparència, d’acord amb allò que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el sentit de l’obligació de fer públiques determinades informacions de manera proactiva (publicitat activa) i d’atendre les sol·licituds d’informació que faci la ciutadania.

El de la nova web municipal és un projecte en què ha estat feina l’àrea de Comunicació de l’Ajuntament des de fa un any i mig, de manera que no ha requerit costs afegits ni externalització, ja que se n’ha encarregat el personal d’aquest departament.

L’estructuració de continguts s’ha fet d’acord amb les necessitats i les prioritats de la ciutadania de Marratxí; fugint d’aquesta manera de l’estructuració més convencional i clàssica. “Des d’un primer moment, hem dit que volem ser el govern de les persones i per a les persones, i és per això que també la nova web, amb la nova configuració que presenta, ha de respondre a aquesta premissa: primer, la ciutadania”, raona el batle, Miquel Cabot.

Així, els canvis introduïts a la nova web en relació a l’anterior pretenen aflorar tos els continguts amb valor per a la ciutadania, molts dels quals romanien invisibles.

Més enllà d’aquests aspectes, la nova web és una web viva, subjecte a la introducció d’aquelles millores que marqui l’anàlisi de les visites dels usuaris. En aquest sentit, té habilitat un formulari per tal que la ciutadania pugui reportar les seves valoracions (en un sentit o altre) i suggeriments sobre els continguts de la mateixa web.

Sobre aquest particular, el primer tinent de batle i regidor de Comunicació, Joan Francesc Canyelles, explica que “la nova web neix amb la idea de millorar en la mesura del possible l’experiència d’usuari de la ciutadania de Marratxí, i serà aquesta mateixa ciutadania la que podrà valorar i comunicar quins apartats vol reforçar a través dels seus comentaris i suggeriments, vehiculats a través dels canals habilitats per a aquesta finalitat”.

D’altra banda, la segona tinent de batle i regidora de Participació ciutadana i Transparència, Neus Serra, afirma que “evidentment, des de la nostra àrea valoram com a molt positiu que un dels tres eixos del nou portal web de l’Ajuntament sigui justament el de transparència, sobretot perquè entre el consistori i la ciutadania no hi ha d’haver cap tipus de filtre sinó, ben al contrari, la màxima facilitat per poder arribar a qualsevol tipus d’informació de caràcter municipal”.

Aquest projecte forma part de remodelació substancial de la comunicació de l’Ajuntament, que ja es va iniciar la legislatura passada, amb canvis com ara la introducció d’una nova imatge gràfica, l’obertura i impuls de les xarxes socials, la posada en funcionament de la Línia Verda, l’APP municipal o la recuperació de la revista ‘Marratxí. Terra de Fang’, amb seccions fixes i despullada de propaganda política, sinó preservant la informació d’interès per a la població local.

Source: marratxi.es