L’Ajuntament de Marratxí ha sol·licitat al Consell de Mallorca l’ampliació de la Carretera Vella de Bunyola (MA 2031) desde la rotonda de Nova Cabana fins a la rotonda del camí de Son Sales (Es Garrovers), una actuació prioritària per a l’equip de govern actual. 

La sol·licitud es va produir en una reunió que van mantenir la setmana passada el batle, Jaume Llompart, acompanyat del regidor de Mobilitat, Juan Pizarro, i del director d’Urbanisme, Guillem Taberner, amb el conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio. “Es tracta d’un actuació prioritària, tant per a la millora de la seguretat viària mitjançant l’ampliació de la calçada i la creació d’espai per a vianants, com perquè aquesta actuació ens permetria la dotació de serveis bàsics de la zona, com a aigua, clavegueram etc”, ha explicat Llompart, qui ha afegit la bona disposició mostrada per Rubio per a la col·laboració en aquest i altres projectes. La zona que es podria dotar de serveis a la qual fa referència el batle comprèn les urbanitzacions de Es Garrovers, Planera i Són Daviú.

D’altra banda, el batle també ha sol·licitat la col·laboració de la institució insular per a la construcció d’una via verda en el desviament del torrent de la conca que recull l’aigua de la comuna de Bunyola al seu pas per Son Ramonell, paral·lel a la finca de Son Macià. Es tractaria d’una actuació paisatgística en una via d’aproximadament tres quilòmetres de llarg que desembocaria al Torrent Gros.

A més, Llompart també ha traslladat al conseller insular la necessitat d’obrir una sortida directa a l’autopista d’Inca des del Polígon de Marratxí en direcció a Palma, actuació necessària per a evitar el trànsit continu de camions per les urbanitzacions de Es Caülls i És Figueral , amb les conseqüents molèsties veïnals.

“A més de tots aquests projectes, també hem demanat la realització d’altres actuacions que millorarien els accessos al municipi i la seva circulació interior. I hem sortit molt contents per la bona predisposició mostrada pel conseller”, ha conclòs el batle.