Projecte ‘Maleta Viatgera’

L’àrea d’igualtat va posar en marxa el projecte “Maleta viatgera” per acostar a l’alumnat de tots els centres d’infantil i primària del municipi de Marratxí unes propostes didàctiques que abordassin la igualtat des de diverses perspectives, així com la prevenció de la violència masclista.

Aquesta iniciativa, posa a disposició dels centres educatius un servei de préstec col·lectiu i rotatori d’un lot de 19 llibres a més d’oferir altres recursos coeducatius.

Aquest projecte s’emmarca en les accions previstes en el Pla  Estratègic d’Igualtat amb la finalitat de promoure i millorar les actituds igualitàries i d’oposició a la violència masclista des de les aules, ja que l’educació és una eina de la qual disposem per a la transmissió dels valors d’igualtat. Disponible per als centres educatius de Marratxí.

Maleta Viatgera

  • Els centres interessats en demanar la maleta poden enviar un correu a igualtat@marratxi.es sol·licitant el préstec de la maleta que serà per 15 dies

L’àrea d’Igualtat ofereix en qualitat de préstec dues maletes: una per a infantil i l’altre per a primària; actualment s’està treballant per oferir aquest servei també a secundària.

La maleta d’infantil conté 31 llibres i 1 manual en el qual hi ha una sinopsi de cada conte i quina intenció busca des de la perspectiva de gènere, des de la diversitat sexual i des dels estereotips de sexe i gènere. Pots consultar el llistat de llibres aquí.

La maleta de primària conté 19 llibres i 1 manual en el qual hi ha una sinopsi de cada llibre i quina intenció busca des de la perspectiva de gènere. A més inclou algunes propostes com fitxes per a poder treballar amb els llibres a classe i alguns recursos coeducatius per poder treballar la igualtat. Pots consultar el llistat de llibres aquí.

La maleta de secundària compta amb una selecció de 13 còmics amb diverses temàtiques com ara la igualtat de gènere, el feminisme, la violència masclista, la diversitat sexual i de gènere, la diversitat familiar. Amb aquesta selecció busquem tal i com amb les anteriors, transmetre uns valors i unes actituds pel que fa a la superació dels estereotips de gènere i el tracte no sexista i amb l’objectiu d’educar en igualtat. Pots consultar el llistat de llibres aquí.