Farmaciola Covid

Des de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Marratxí presentam aquest material amb l’objectiu de facilitar als equips docents dels nostres centres d’ensenyament la tasca d’apropar als alumnes del primer cicle d’educació secundària la situació extraordinària derivada de l’expansió de la covid-19. Aquest maletí consta de material per poder desenvolupar diferents dinàmiques respecte tres eixos importants: identificació del problema, mesures de prevenció i desmontar mites.

Què és el coronavirus?

El coronavirus Sars-Cov-2 és el virus causant de la enfermetat Covid-19. Les primeres evidències que se’n tenen d’aquest virus les trobam a finals de l’any 2019 a Wuhan, Xina. A partir de llavors el virus s’ha transmès arreu del món fins arribar a considerar-se pandèmia mundial. A causa de la seva ràpida expansió les autoritats sanitàries i polítiques decidiren que la millor solució era confinar a la seva població. Un cop es reduiren els contagis, i es desconfinà a la població es decidí que s’havien de seguir una sèrie de mesures de prevenció fins aconseguir una vacuna.

Les 3M

Mans netes

Ús de mascareta

Metres de distància

Joc del Contagi

Es repartirà una carta a cada alumne.

Cada alumne haurà de “saludar-se” amb tres companys i anotar a un paper amb qui ha mantingut “contacte”. Un cop tothom té anotat el nom de 3 companys/es s’atura el joc i el professor intervé. A la pissarra s’anotarà el nom de “l’infectat” i dels seus tres “contactes”. Si el “contacte” anava “protegit” no segueix la cadena de contagis. En cas contrari la persona “no protegida” passa a ser “infectat” i es repeteix el procés de rastreig de contactes. Es repeteix el procés fins que tota la classe està anotada a la pissarra i s’observi el nombre final de “contagiats”.

Desmuntant Mites amb Kahoot

Accedeix a l’eina kahoot.

Trobaràs un total de 15 preguntes, algunes d’elles es poden resoldre amb vertader o fals, les altres trobaràs quatre possibles respostes. Aquí et proposam dues possibles dinàmiques per a desenvolupar amb els alumnes. Dinàmica I (concurs): cada alumne des del seu dispositiu mòbil podrà triar la resposta adequada i observar els resultats a posteriori. Dinàmica II (consens): la classe sencera discutirà quina resposta consideren que és la correcta i de forma concensuada s’escollirà aquella. Un cop resolt el dubte sobre la resposta correcta es pot crear un petit debat sobre si coneixien aquesta dada o si al contrari discrepen.

www.kahoot.it

PIN: 02655261