Dimarts, 7 d’abril, a partir de les 20.00 h i de manera telemàtica, l’Ajuntament durà a terme un ple extraordinari per a l’aprovació del pressupost general de l’any 2020, així com de la plantilla de personal per al mateix exercici. 

El ple d’aprovació dels comptes públics de 2020 s’havia de celebrar amb caràcter ordinari dins del mes de març, però la situació excepcional que viu Espanya, amb el decret d’estat d’alarma, va obligar-ne l’ajornament. 

En el ple, per tant, només es tractaran tres punts, tots ells de caràcter urgent: en primer terme, l’aprovació del pressupost general per a 2020 i la plantilla de personal per al mateix exercici. Com a segon punt de l’ordre del dia hi ha el reconeixement de crèdit del  mes de març, mentre que el tercer i darrer punt és el referit a l’aprovació inicials de la Relació de llocs de feina per a enguany.

Source: marratxi.es