Una situació tan atípica i complicada per al començament i desenvolupament de les activitats dels centres escolars ha estat el motiu pel qual l’Ajuntament de Marratxí ha decidit crear la figura del policia local dedicat a la coordinació amb els centres escolars del municipi.

Així, la feina d’aquesta figura és especialment rellevant en els moments actuals i l’objectiu és agilitzar al màxim la comunicació entre la policia local i els centres, reforçant el vincle entre ambdues institucions, en una situació sovint canviant i assegurar l’estricte compliment dels protocols establerts per a les entrades i sortides dels centres. De fet, aspectes com ara aquest de les entrades dels alumnes als centres escolars han estat objecte de canvis al llarg d’aquesta primera setmana de curs, per tal de millorar la seguretat, evitant aglomeracions. A més, a través d’aquesta figura, s’estan gestionant peticions de les escoles de forma molt àgil, com requereix l’actual situació, accelerant al màxim qualsevol tramitació administrativa.

El centre de coordinació de la policia local dedicat a aquesta tasca, a més de conèixer i gestionar de forma directa les incidències relacionades amb la Covid-19, facilita informació constant als responsables de cada escola i gestiona una base de dades d’informació centralitzada de tots els centres del municipi.

El policia local es desplaça constantment als centres escolars per donar resposta a qualsevol demanda informativa o d’actuacions i realitza visites periòdiques, fent un seguiment de les problemàtiques i les incidències.