El Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca ha acabat la senda per a cicles i vianants que dona continuïtat al carril bici que arriba a l’IES de Son Cladera. Ara, aquest camí, paral·lel a la Dt-13 des del quilòmetre 1,9 al 2,7, al marge dret, connecta els barris de Son Cladera (Palma) i Sa Cabana (Marratxí). Una de les peculiaritats d’aquesta actuació és el pas pel torrent Gros, que s’ha salvat amb una passarel·la de lloses alveolars sobre els marcs existents sense necessitat d’actuar en el llit. En aquesta passarel·la s’ha col·locat una barana de contenció per a la seguretat dels usuaris.

A la presentació del nou vial ha acudit la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, el conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano, el batle de l’Ajuntament de Palma, José Hila i el batle de l’Ajuntament de Marratxí, Miquel Cabot, i el tinent de batle d’Urbanisme, Joan Francesc Canyelles. Aquesta infraestructura, que ha respectat i reforçat la vegetació existent, s’emmarca en el compromís de respectar i tenir cura del medi ambient, de propiciar un ús racional del territori i de fomentar els desplaçaments a peu i amb bicicleta.

Quant al ferm de la plataforma, s’ha optat per una solució més sostenible que l’asfalt, tant pel que fa a la fabricació com per l’aspecte final, més rústic, que s’integra millor en el paisatge. S’hi ha practicat un sòl estabilitzat a base de llastos (mescla natural de grava i arena) i una quantitat mínima de ciment. Aquest tipus de paviment s’executa en fred sense llançar emissions de CO₂.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha explicat que “aquesta intervenció és un exemple més d’entesa institucional i col·laboració del Consell amb els ajuntaments de Palma i Marratxí, i un exemple també dels projectes que prioritzem, no grans infraestructures sinó obres que semblen senzilles però que tenen un impacte directe sobre els veïnats i residents, que milloren les connexions i seguretat, i que segueixen criteris de sostenibilitat i respecte a l’entorn”.

El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha expressat la seva satisfacció per aquest nou vial cívic demosytra la bona col·laboració i entesa que hi ha entre l’Ajuntament de Marratxí, l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca. “Estem molt contents perquè això és crear nous camins, fer Marratxí més accesible i, com hem dit sempre, que Palma i Marratxí es donin la cara i no l’esquena com havien fet fins ara”.

Iván Sevillano indica que “quan vàrem començar la legislatura, pràcticament l’única opció que tenien la gent de Palma i Marratxí per desplaçar-se entre els dos nuclis havien d’usar el cotxe, s’hi veien obligats, i això era una situació absurda que havíem de corregir. Primer, vàrem fer l’obra del pas sobre el torrent Gros, a l’altura de Can Buc, per fer la zona més segura, i un vial ampli per a ciclistes i vianants. Ara, connectam Son Cladera i Sa Cabana amb un vial cívic. Així, en menys de dos anys hem connectat Palma i Marratxí en dos punts importants i oferim la possibilitat de desplaçar-se entre els municipis sense necessitat de fer ús del cotxe; amb tots els beneficis que això comporta tant per al medi ambient, com per la salut i la convivència”.

A causa de la peculiaritat del terreny, tant per accessos com per proximitat a la carretera Dt-13 i nuclis urbans, s’ha procurat ocasionar les menors molèsties possibles durant les obres als usuaris de la via o als veïns de la zona.  S’ha actuat de manera ràpida per provocar el mínim d’incomoditats, com és en el cas de la passarel·la del torrent Gros que s’ha optat per un sistema de lloses alveolars executats in situ sobre els pòrtics existents per no haver d’intervenir en el llit i reduir en cost i temps.

La cuneta existent entre el terraplè de la senda per als vianants i la cuneta de la Dt-13 s’ha emplenat amb àrids i en la delimitació de la passarel·la amb la carretera s’han col·locat elements opacs, a fi d’evitar distraccions dels conductors. “D’aquesta manera, tota la senda ha quedat separada de l’autopista amb un tancament i, a part de la vegetació existent que hem volgut mantenir, hem plantat arbres i arbustos que fan el passeig molt més agradable i milloren l’entorn des d’un punt de vista paisatgístic”, explica el conseller Iván Sevillano.

La solució adoptada per a un sòl estabilitzat allunyat del típic carril bici amb mescles asfàltiques fan d’aquesta obra una actuació més integrada en l’entorn, que es reforçarà quan la vegetació creixi, donant un aspecte més natural que convidi els usuaris a fer ús d’aquesta senda. El pressupost destinat a aquestes actuacions ha ascendit a 118.099,50 euros.