L’Ajuntament de Marratxí, a través de l’àrea de Mobilitat sostenible, ha anunciat la posada en marxa del primer pla director de la bicicleta de Mallorca amb l’objectiu de fer de Marratxí un municipi més pedalable. El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha explicat que aquest pla director s’emmarca en el compromís de l’equip de govern d’apostar pel medi ambient i la mobilitat sostenible i saludable. “Aquest pla director serà el full de ruta que marcarà les línies d’acció necessàries per afavorir que l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible es normalitzi i s’incrementi al municipi”, ha assenyalat.

En una primera fase, es farà un diagnòstic de la situació de la bicicleta al municipi, de les vies i dels quilòmetres de carril bici existents i dels previstos, dels aparcaments, de la intermodalitat, i de la integració de la bici en entorns urbans. El diagnòstic es complementarà amb enquestes de participació ciutadana i reunions sectorials per conèixer els perfils i necessitats dels usuaris i els hàbits de mobilitat més habituals entre els ciutadans.

Una vegada fet el diagnòstic, es farà una proposta d’actuacions per afavorir que la bicicleta estigui de cada vegada més present als carrers del municipi. L’objectiu és incentivar l’ús de la bicicleta entre els marratxiners com a mitjà de transport diari i fomentar la mobilitat en bicicleta cap als centres educatius, esportius, centres de treball i comerços. Amb aquest pla, es pretén fixar les bases per millorar la xarxa ciclista i animar als marratxiners que emprin la bicicleta en els seus desplaçaments.

Per la seva banda, el tinent de batle d’Urbanisme i de Mobilitat Sostenible, Joan Francesc Canyelles, ha explicat que “aquest pla director determinarà quines són les mancances del municipi amb relació amb la mobilitat sostenible i amb relació a la bicicleta per obrir una nova etapa en la mobilitat sostenible a Marratxí”.

Aquest pla s’elaborarà amb la col·laboració de Mobility by Cycling Friendly, empresa especialitzada en l’elaboració de plans de mobilitat sostenible i en les solucions de mobilitat a institucions i empreses. L’empresa ha agraït a l’Ajuntament de Marratxí per ser pioner amb aquest pla director de la bicicleta a les Illes Balears. Un dels eixos del pla és la promoció de la bicicleta a nivell municipal i la millora de les infraestructures per tal que tots els nuclis de Marratxi estiguin connectats per carril bici, millorar la senyalística respecte a les bicis, i la creació d’una xarxa d’aparcaments segurs per incentivar l’ús de la bicicleta a nivell educatiu, comercial i esportiu. “Si hi ha una àmplia oferta de carril bici i aparcaments segurs, aquesta distribució modal que tenim ara, que és totalment insostenible, pel vehicle privat, i s’empra més la bicicleta, el municipi de Marratxí serà més sostenible”, ha assegurat Juan Antonio Lobón, director d’operacions de Mobility by Cycling Friendly.