Després de consultar amb Delegació de Govern i l’aclariment de l’ordre ministerial de 30 d’abril, tots els nuclis de Marratxí, en tenir menys de cinc mil habitants, queden exempts de l’obligació de respectar les franges horàries per passejos i pràctica esportiva no professional.

Després de la consulta realitzada pel consistori a Delegació del Govern, la totalitat dels 23 nuclis urbans que conformen el municipi de Marratxí queden exempts de complir les franges horàries per als passejos i la pràctica d’esport individual, establerta pel Govern Espanyol en el decret de l’estat d’alarma. 

Així que, només respectant la franja principal de les sis del matí a les onze de la nit, es podrà sortir a passejar amb els petits, els majors i població de risc a l’hora que es desitgi. Igualment, es podrà practicar esport de manera individual dins d’aquest tram horari. Això sí, sempre respectant les recomanacions per prevenir el contagi. 

Per als passejos, no cal allunyar-se més d’un quilòmetre de l’habitatge ni es pot romandre més d’una hora. Per a la pràctica de l’esport, no hi ha límit de temps però no es pot sortir del municipi. 

Source: marratxi.es