El passat dia 14 de desembre es va obrir la convocatòria del 2020 sobre subvencions de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de l’exercici 2019 per a immobles inclosos dins el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Marratxí. Amb la declaració de l’estat d’alarma, l’Ajuntament de Marratxí va interrompre tots els terminis administratius, inclòs el que fa referència a aquestes subvencions. Ara, a partir de l’1 de juny, aquest termini tornarà a obrir-se per, per poder presentar sol·licituds fins al dia 16 del mateix mes de juny.  

Les sol·licituds, juntament amb la documentació prevista a l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions a determinats béns immobles (BOIB, núm. 40,d e 21 de març de 2015), es poden presentar a qualsevol Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament:

-Casa consistorial, camí de n’Olesa, 66 (Sa Cabaneta) tel. 971 788 100.

-Negociat de Cadastre, carrer Major, 2 (Pòrtol) tel. 971 603 204.

-Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), av. Antoni Maura, 56 (Pont d’Inca) tel.  971 795 145.

-Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), carrer Cabana, 57 (Sa Cabana) tel. 971 794 643.

Source: marratxi.es