Connectat amb les persones

Volem donar suport a famílies o persones que viuen soles, persones majors, en risc d’exclusió social i persones amb discapacitat perquè puguin millorar la seva qualitat de vida i benestar en l’àmbit individual, familiar i social, en aquest projecte impulsat per l’àrea de Serveis Socials.

Tu pots formar part d’aquest projecte. Si coneixes qualcú del teu entorn amb necessitats, sigui el teu veïnat o veïnada que a causa de la seva edat té problemes de mobilitat o la nova família del teu bloc de pisos, que tenen dificultats per adaptar-se a la seva nova vida a l’illa, pots avisar-nos.

Només necessitam que ens facis saber la situació de la persona o persones amb dificultats i nosaltres ens encarregarem de posar-nos en contacte.

S’atendrà únicament a persones empadronades a Marratxí.

Suport dirigit a …

Com puc accedir al servei?

Pots accedir al servei de Marratxí Xarxa Comunitària tant si ets la persona interessada com si vols comunicar la situació de vulnerabilitat en què es troba algú del teu voltant, sigui el teu veïnat o veïnada, qualque familiar, una amistat, etc.

Atenció a Persones Majors

És un programa que es centra en l’atenció a les persones majors que estan soles (viuen o s’hi senten). Es basa en l’ús o en la incorporació de les noves tecnologies dins l’entorn familiar, així com en les relacions amb altres persones o grups d’edat.

 1. Prestar atenció a les persones majors o Incrementar el contacte de la persona major amb persones voluntàries o altres persones del seu entorn (companyia, acompanyaments ,cura personal,compartir vivenda…). Augmentar la participació de la persona en activitats comunitàries. o Posar en contacte a les persones majors amb recursos del territori.
 2. Ajudar a les persones majors en la utilització de les noves tecnologies: o Ajudar en la contractació i manteniment de dispositius electrònics o Millorar la utilització de dispositius intel·ligents (Alexa, Tabletes, mòbils…) o Aprendre a accedir a l’administració o a realitzar compres en línia. Cercar informació d’interès a les xarxes.
 3. Fomentar la interacció de les persones majors amb gent jove o Incrementar el contacte entre persones majors i joves del municipi (escoles, associacions de joves,…) o Augmentar el nombre de participacions en tallers o actuacions d’àmbit intergeneracional.
 1. Tallers informatius o suport individual sobre les noves tecnologies:
  1. Compres per Internet.
  2. Xarxes socials.
  3. Manteniments dels dispositius electrònics.
 2. Acompanyaments i/o seguiment en la utilització de mòbils, tabletes…
 3. Programa Alexa.
 4. Realització d’activitats a través d’aplicacions informàtiques.
 5. Grup de Facebook.
 6. Accés xarxes socials.
 7. Quedades en grup.
 8. Programa Comparteix.
 9. Suport en acompanyaments, sortides.
 10. Activitats relacionals.
 11. Programa animals de companyia.

Persones Nouvingudes

És un programa que es centra en l’atenció a famílies que tenen dificultats per dur a terme les tasques pròpies de llar, per establir hàbits i rutines adequades o tenir cura dels seus membres.

 1. Facilitar el procés d’adaptació al municipi de Marratxí o Incrementar la xarxa social de la persona o Augmentar la participació de la persona en activitats comunitàries o Donar a conèixer els distints serveis i recursos del municipi.
 2. Facilitar l’accés a l’administració pública i altres recursos supramunicipals.
 3. Propiciar el coneixement i l’accés a la cultura pròpia de les Illes Balears.
 1. Donar a conèixer i acompanyar en la realització de gestions administratives
 2. Posar en contacte les persones nouvingudes amb associacions del municipi i supramunicipals
 3. Realització de tallers (gastronòmics/culturals) per tal d’oferir xarxa de suport a persones nouvingudes.

Famílies amb necessitats especials

Donar suport a les famílies que per circumstàncies socioeconòmiques presenten mancances a l’hora d’autogestionar-se i/o tenir cura dels seus infants. Bàsicament necessiten suport en aspectes com l’alimentació, relacions filio-parentals o els hàbits de vida saludable.
Per altra banda, també es té en compte a les persones amb discapacitat que sovint tenen dificultats en la seva autonomia personal per manca d’habilitats o per limitacions pròpies de la seva discapacitat.

 1. Prestar atenció a les famílies que tenen dificultats per atendre les seves necessitats, per tenir cura dels seus membres o potenciar els seus interessos.
 2. Propiciar l’ajuda adient a les famílies per al correcte manteniment de la seva llar i per a la cura dels membres que la formen.
 1. Intervencions individuals – familiar per tal d’ajudar a les famílies en les tasques pròpies dels seus fills i filles.
 2. Intervencions individuals per tal de mantenir en bones condicions la seva vivenda.

Més informació i contacte

Per a més informació pots cridar al telèfon 607-474-055 o enviar un correu electrònic a marratxienxarxa@marratxi.es

La persona encarregada d’aquest projecte, és el treballador social Jordi Alfonso.