Municipi de Marratxí

Marratxí

Marratxí és un municipi de Mallorca que es troba a la comarca del Raiguer format per més de 27 nuclis de població distints, cada un amb la seva pròpia identitat geogràfica i cultural. El conjunt de tots ells forma Marratxí.

Actualment la nostra població és de prop de 40.000 habitants i té una extensió de 54,18 Km2.

Terra de fang

Terra de fang

Des de finals del segle XVII comença la tradició de les olles de Pòrtol essent la època del segle XIX i el segle XX el periode de màxima expansió.

Avui en dia la ceràmica segueix sent el producte artesanal més important del nostre municipi. La marca Ceràmica de Marratxí és cada dia més reconeguda pels consumidors per la seva tradició, qualitat i excepcionalitat.

Quins serveis ofereix?

Marratxí és un municipi totalment equipat quant a número i la qualitat dels serveis que ofereix al ciutadà.

Som un dels municipis més verds de l’illa amb més de setanta parcs i jardins, també destaca en el número i la qualitat dels nostres centres educatius. A més, Marratxí es troba totalment connectat a la resta de l’illa per tren, bus i carril bici i te connexió directa amb l’autopista. Aquests són alguns dels motius que fan que la nostra població segueixi creixent any rere any.

En definitiva, som un municipi que destaca per l’alta qualitat de vida dels nostres ciutadans i la proximitat a Palma.