Com a resultat de la campanya iniciada el passat 29 d’abril, l’Ajuntament de Marratxí ha lliurat a més de 300 pimes i autònoms del municipi un total de 4.500 mascaretes higièniques, amb la finalitat de pal·liar el desproveïment inicial d’aquest producte sofert al mercat.

Durant aquests prop de 15 dies s’han entregat 10 mascaretes per empresa. El lliurament de mascaretes ha estat coordinat per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, i la recollida s’ha realitzat al quarter de la Policia Local de Marratxí. L’Ajuntament s’està comunicant amb totes les empreses del municipi que té censades. En el cas en què no s’hagi tingut constància d’aquest repartiment gratuït de mascaretes, es pot enviar un mail a pie@marratxí.es per afegir-se.

Ara, des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’està fent feina en la millora de les condicions de l’entorn de les zones comercials, amb desinfeccions i altres tasques, per tal de garantir la major protecció possible de clients i treballadors.

A més, en funció de les possibilitats de provisió, l’Ajuntament té previst complementar aquestes mascaretes amb materials de protecció addicionals per als comerços i autònoms del municipi.

Source: marratxi.es