La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada pel conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha assistit aquest dimecres a la signatura del conveni per a l’execució i explotació de la nova depuradora de Palma. Amb aquest acord, es formalitza el finançament de la nova infraestructura, que suposarà una inversió de 131 milions d’euros, dels quals un 80 per cent anirà a càrrec del Ministeri per a la Transició Ecològica, finançat mitjançant els Fons de Recuperació i Resiliència Next Generation, i el 20 per cent restant anirà a càrrec del Govern i es finançarà a través del cànon de sanejament. L’obra estarà enllestida al 2026.

La signatura de l’acord entre EMAYA i ACUAES s’ha dut a terme al Castell de Bellver i també hi han assistit el batle de Palma, Jose Hila i la delegada del Govern estatal a les Balears, Aina Calvo. Durant l’acte, la presidenta ha destacat que el Govern, ja des de la passada legislatura va «tenir molt clara la necessitat de fer feina en obra hidràulica i de dur a terme les inversions necessàries amb criteris de sostenibilitat» i ha recordat que per poder-ho fer es va decidir destinar l’import recaptat a través del cànon de sanejament a inversions en infraestructres. Així mateix, ha ressaltat que s’ha fet feina «des del diàleg i els consensos» per fer possibles acords com el signat.

El gerent d’EMAYA, Ramon Perpinyà, i la directora general de la societat mercantil Aguas de las Cuencas de España, Rosa Cobo, han signat el conveni de col·laboració entre les dues entitats. A l’acte també hi han assistit els batles de Marratxí, Miquel Cabot; el de Bunyola, Andreu Bujosa Bestard, i la d’Esporles, Maria Ramon Salas.

El batle de Palma, per la seva banda, ha definit l’acord com a «històric», ja que «suposa la major inversió de l’Estat a Palma en dècades, resoldrà els vessaments a la mar i donarà resposta a les necessitats de la ciutat durant els propers 30 anys». Hila també ha destacat que «la nova depuradora també implicarà una millora per als municipis d’Esporles, Marratxí i Bunyola». Així mateix, la directora general d’ACUAES, Rosa María Cobo, ha explicat que «es tracta d’un conveni pioner, el segon que es signa en relació als Fons Europeus de Recuperació i el primer a les Balears». També ha destacat la bona col·laboració i sintonia entre els equips tècnics d’ACUAES i EMAYA, que culminarà amb la creació d’una comissió de seguiment i un comitè tècnic durant la tramitació i construcció de la nova depuradora.

L’execució d’aquesta actuació té com a objectiu solucionar els problemes de depuració de la ciutat amb un augment de la capacitat hidràulica de la instal·lació actual i una reducció considerable de la càrrega contaminant, que permet una qualitat de abocades ajustada a les condicions més exigents de divertida en zona sensible i de bany, segons el exigides en la Directiva 91/271 / CEE.

En l’actualitat, el sistema de sanejament de la ciutat de Palma consta de dues estacions depuradores per al tractament de sobre aigües residuals: l’EDAR Palma I i l’EDAR Palma II. L’EDAR Palma I tracta les aigües provinents de la Badia de Palma, l’aeroport i l’excedent de Palma II; Palma i va ser construïda el 1971 i posteriorment ampliada i remodelada el 2005, amb una capacitat de 46.000 m³ / dia.

L’EDAR Palma II, construïda el 1975 i remodelada el 1987 i 2005, rep les aigües residuals generades a la ciutat de Palma, les compreses entre platja Pineda, Sant Agustí i el municipi de Marratxí, així com les de polígons industrials de la zona. En l’actualitat no es capaç de tractar la seva totalitat del cabal d’arribada, arribant a desviar fins 23.000 m3 / dia a la instal·lació de Palma I. A més, no disposava tractament de fangs, han de ser derivats i tractats en l’EDAR Palma I.

Per aquests motius, es fa necessària l’ampliació de la capacitat de la depuradora actual fins als 90.000 m3 / dia, el que suposa una capacitat en termes de càrrega contaminant d’un milió d’habitants equivalents. S’aconseguirà también reduir les càrregues de nitrogen i fòsfor, segons la normativa vigent.

Solució a una mancança històrica

L’ampliació i remodelació de l’EDAR Palma II va ser declarada d’interès general l’any 1993. L’actual infraestructura data dels anys setanta i ha quedat obsoleta després de més de quaranta anys de funcionament. Per aquests motius, l’any 2019 s’inicià la redacció i tramitació de l’avantprojecte de la nova depuradora Palma II, així com la seva declaració d’impacte ambiental.

La capacitat de la nova estació depuradora duplicarà la capacitat actual. A més, la nova infraestructura estarà formada per 4 mòduls que permetran fer aturades parcials per a tasques de manteniment. Les noves tecnologies permetran també un funcionament molt més eficient des del punt de vista energètic. A més a més, la previsió és que en un futur compti amb una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum.

Pel que fa a l’emissari, no és objecte del present conveni. Actualment s’està tramitant de forma paral·lela un avantprojecte per a la construcció d’un nou emissari submarí, pendent de la declaració d’impacte ambiental. Emaya va presentar al·legacions perquè la longitud de l’emissari permetés superar la zona on es troba la posidònia, més enllà dels 30 metres de fondària. Una vegada superada l’actual tramitació, la construcció del nou emissari serà objecte d’una addenda a conveni aprovat avui.

Pel que fa a altres continguts del conveni cal destacar que una vegada finalitzada l’obra de la depuradora, el Ministeri per a la Transició Ecològica transmetrà a Emaya la titularitat de la infraestructura i la seva responsabilitat en l’explotació, gestió i manteniment. Així mateix, durant l’execució de l’obra EMAYA podrà exercir la codirecció del projecte amb Acuaes.

Pel que fa a la tramitació, una vegada finalitzada la tramitació de l’avantprojecte i la seva declaració d’impacte ambiental, es preveu que passat l’estiu s’iniciï la licitació de la redacció del projecte i execució de l’obra, que es podria adjudicar en el primer semestre de 2022. Després de l’elaboració del projecte executiu, les obres podrien començar l’any 2023 per finalitzar l’any 2026.