Mou-te en bici!!

Un dels eixos de l’estratègia de mobilitat de l’Ajuntament de Marratxí, impulsada per l’àrea de Mobilitat Sostenible, és la promoció de la bicicleta a nivell municipal i la millora de les infraestructures per tal que tots els nuclis de Marratxi estiguin connectats per carril bici, millorar la senyalística respecte a les bicis, i la creació d’una xarxa d’aparcaments segurs per incentivar l’ús de la bicicleta a nivell educatiu, comercial i esportiu.

Des de 2015 el consistori ha apostat per la creació i millora d’infraestructures municipals, així com del foment de l’ús a les escoles.

Pla director de bicicleta 2022

En 2022 es va iniciar el projecte de redacció del Pla director de bicicleta de Marratxí. Un marc de feina en el que es fa un anàlisi i posteriors propostes per arribar als objectius marcats pel consistori d’esdevenir un municipi en el qual es pugui fer servir la bicicleta com eina per fer tot tipus de desplaçaments.

Es tracta d’una iniciativa pionera a l’illa de Mallorca que posarà a Marratxí al capdavant dels municipis que adapten els seus serveis i infraestructures per fer per fer de la bicicleta un mitja de transport.

Documents i enllaços