Els firaires interessats la poden tramitar fins divendres 18 d’octubre; la Fira se celebra el diumenge 3 de novembre

Tendran preferència en l’assignació de l’espai de venda els mestres artesans, el producte local i ecològic

L’Ajuntament ha obert el període per a la presentació d’instàncies per a la sol·licitud d’autorització de parades per a la XXI edició de la Fira de Tardor, que enguany se celebra diumenge 3 de novembre.

 

A les bases de la instància, el consistori hi fa saber que l’autorització de parades estarà condicionada a la disponibilitat d’espai; també que als firaires autoritzats se’ls comunicarà oportunament la data i hora del repartiment dels espais, i que tendran preferència en l’assignació de l’espai de venda els mestres artesans, el producte local i ecològic. Igualment, s’estableix que l’estand de cada firaire haurà de romandre muntat des de les nou del matí fins a les tres de l’horabaixa de dia 3 de novembre.

 

D’igual manera, en la instància cada firaire ha de signar una declaració responsable, en la qual certifica complir determinats requisits legals, tant en el cas de venda ambulant o no sedentària com en el cas d’activitats itinerants innòcues.

Source: marratxi.es