IMG_4593

Avui, dilluns 13 de maig, ha quedat obert el termini de presentació de sol·licitud d’autorització i de declaració responsable per a l’exercici de la venda ambulant a Marratxí durant la celebració de les Festes de Sant Marçal d’enguany. El període per fer la presentació d’aquesta documentació acaba el dia 14 de juny.

La sol·licitud no implicarà autorització, la qual estarà condicionada a la disponibilitat d’espai. Per altra part, l’acceptació i l’autorització d’ocupació estarà en funció de l’ordre d’arribada. L’Ajuntament s’encarregarà de comunicar (via correu electrònic) l’autorització o denegació als sol·licitants. Aquells que resultin autoritzats seran avisats de la data i hora del repartiment de l’espai.

El consistori també fa constar que, per muntar les parades, s’exigirà als responsables l’autoliquidació pagada tant de l’ocupació d’espai com del subministrament elèctric. El termini per fer efectius aquests pagaments serà del 17 al 21 de juny, mentre que els dies de venda seran els compresos entre el 27 i el 30 de juny.

Enguany, s’ha modificat la instància per aplicació de la nova normativa, ja que la modificació de la llei 7/2013 d’activitats afecta, entre d’altres, algunes activitats de venda ambulant. Concretament, la llei classifica com a activitats itinerants innòcues les activitats transportables, la qual cosa suposa incloure dins aquesta classificació els vehicles, remolcs i similars on es preparen o manipulen menjars, com ara per exemple xurreries o hamburgueseries.

En aquests casos, els sol·licitants hauran de presentar la documentació genèrica, a més de la declaració responsable d’instal·lació, inici i exercici d’activitats itinerants; i també una certificació o resolució d’inscripció en el Registre Autonòmic d’activitats itinerants.

>> Més informació 

Source: marratxi.es