56904897_2310644028956378_6378397416655159296_o

L’àrea de Promoció econòmica i Comerç de l’Ajuntament de Marratxí informa als petits comerços del municipi (també perruqueries i centres d’estètica) de de la possibilitat d’accedir a les subvencions que atorga el Govern de les Illes Balears per fomentar la modernització dels negocis.

La quantia de la subvenció és del 50% del cost elegible (IVA exclòs), amb un mínim de 2.000 euros i un màxim  7.000 euros per a cada establiment. En concret, les partides que subvenciona la Direcció General de Comerç de la Conselleria de Treball són les següents: aplicacions informàtiques, creació o millora de pàgina web i adquisició d’equipament informàtic; Inversions per millorar l’accessibilitat i per millorar barreres arquitectòniques; Adquisició i instal·lació d’equipament per a la modernització de l’establiment (mobiliari, maquinària, instal·lacions, sistemes d’alarma, etc.); adquisició i instal·lació d’equipament per a la millora de la imatge de l’establiment; i obres i reformes de millora i modernització de l’establiment.

Els projectes s’han d’executar i pagar en el període comprès entre l’1 de novembre de 2018 i l’1 d’octubre de 2019. Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 6 de maig a qualsevol registre públic.

Per a més informació, els interessats es poden adreçar a l’àrea de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament, bé a través del correu desenvolupamentlocal@marratxi.es o del telèfon 97160 48 06.

Source: marratxi.es