Des de dia 14 de desembre està oberta la convocatòria del 2020 sobre subvencions de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de l’exercici 2019 per a immobles inclosos dins el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Marratxí. 

El termini per tal que les persones interessades presentin les respectives sol·licituds acaba el 31 de març de 2020. Les sol·licituds, juntament amb la documentació prevista a l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions a determinats béns immobles (BOIB, núm. 40,d e 21 de març de 2015), es poden presentar a qualsevol Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament; és a dir: al mateix consistori (camí de n’Olesa, 66, de Sa Cabaneta), al Negociat del Cadastre (carrer Major, 2, a Pòrtol), a l’OAC del Pont d’Inca (avinguda d’Antoni Maura, 56), i a l’OAC de Sa Cabana (al carrer de Cabana, 57). 

Source: marratxi.es