L’Ajuntament de Marratxí, a través de l’àrea d’Esports, ha obert un nou parc de cal·listènia a Es Campet, a Sa Cabaneta, per tal de facilitar els marratxiners una infraestructura moderna per practicar aquesta modalitat esportiva, en resposta a l’augment de la demanda de parcs esportius urbans per entrenar a l’aire lliure i practicar cal·listènia i la seva modalitat esportiva “Street Workout”.

El regidor d’Esports, Daniel Mas, ha explicat que a Marratxí, i especialment a Sa Cabaneta, hi ha una manca d’instal·lacions esportives, sobretot per a esportistes no federats. “Amb aquesta nova instal·lació per a la pràctica de cal·listènia, aportam un espai més per a la pràctica esportiva i contribuïm a fomentar un estil de vida saludable”.

El nou parc de cal·listènia, que ha suposat una inversió de 18.135,78 IVA inclòs, consta de vuit elements: barres simples, pòrtic d’anelles, escala inclinada, barra de dominades, espatllera, escala horitzontal, pont d’equilibri i banc de salt.

Renovació

El Consistori també ha renovat les porteries i les xarxes d’Es Campet i ha afegit dues cistelles, a més de repintar les línies de la pista, la qual cosa ha suposat una inversió de 5.000 euros.