Oficina d’assessorament a l’habitatge

Al llarg de 2018, el Servei d’Assessorament en matèria d’Habitatge de Marratxí va evitar el desnonament de 14 famílies del municipi; 11 haurien estat desnonaments derivades d’execucions hipotecàries, mentre que els altres tres casos derivaven de contractes de lloguer.

En el curs de l’any 2018, aquest Servei va atendre 52 famílies, essent els mesos de major nombre de consultes els de març, abril i juny, i els de setembre i octubre. Segons fonts del mateix servei, la situació està empitjorant pel fet que les entitats financeres han anat venent el seu parc d’habitatges a fons ‘voltors’ o immobiliaris, cosa que dificulta la negociació o el fet de poder aconseguir un lloguer social. També alerten que un repunt del principi indicador bancari (l’euríbor) podria fer encara més complicada la situació per a moltes famílies.

En el cas de 2017, el nombre de desnonaments evitats pel Servei va ser de sis, mentre que les consultes ateses varen ser 45.

L’actual equip de govern va possibilitar la posada en marxa del Servei en matèria d’Habitatge de Marratxí a finals de 2016, a través de l’àrea de Serveis Socials, que va ser quan va començar a funcionar al municipi. Entre els serveis que presta gratuïtament a la ciutadania de Marratxí s’hi engloben les consultes relacionades amb desnonaments, constitució d’hipoteques, crèdits bancaris, clàusules sòl, herències o ocupació.

A Mallorca, només Marratxí, Palma i Calvià tenen operatiu un servei en matèria d’habitatge per atendre directament la població dels respectius municipis.