Ordre del dia octubre 2017 | Marratxi.es

Ordre del dia ple octubre

  • 26 octubre 201726/10/17

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior


Economia i Hisenda:

2. Reconeixement de crèdits 09/17

3. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus urbans o municipals

4. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa

5. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de al taxa per instal·lació en terrenys d’ús públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

6. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementeri municipal, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris


Urbanisme i Habitatge:

7. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’informe d’avaluació d’edificis

8. Aprovació definitiva de l’estudi de detall per a l’ordenació de les parcel·les cadastrals 9256320DD7895N0001IQ i 9256399DD7893N0001QD

9. Bonificació 95% ICIO Llicència d’obres 341/2017


Interior i Recursos Humans:

10. Adhesió Conveni de cessió aplicación informática gestió recursos humans CAIB


Patrimoni Municipal:

11. Ratificació Acta d’Avinença i Mutu Acord a l’expropiació dels terrenys que formen 5059/P de Sa Cabana


Mocions:

  • Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular sobre Els pagaments de la PAC als agricultors de les Illes Balears”
  • Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular sobre El repartiment de l’impost de turisme sostenible

Punts per urgència:

Economia i Hisenda:

  • Canvi de finalitat dels ingresos afectats de la primera venda de solars municipals de 2005 (Acord plenari de 26/04/2005) i dels ingresos procedents de la U.E 7.05, prèvia declaració d’urgència
  • Proposta d’acord de modificació de les Bases d’Execució del Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2017, prèvia declaració d’urgència

PART DE CONTROL:

Donar compte dels següents decrets i resolucions:

1. Dels decrets i resolucions del període entre sessions


Economia i Hisenda:

2. Donar compte de les ajudes puntuals de Serveis Socials del 3T/2017

3. Donar compte de les subvencions de xips de cans del 3T/2017

4. Donar compte “informes” de les objeccions d’Intervenció del 3T/2017

5. Donar compte Sentència nº 306/2017


Interior i Recursos Humans:

6. Donar compte de l’obertura de l’expedient per a l’elecció del Jutge de Pau Titular

7. Donar compte de la implantació d’una Plataforma de Tramitació Electrònica a l’Ajuntament de Marratxí

8. Donar compte del Decret de delegació de firma a favor dels Regidors amb competències delegades de Batlia


  • Precs i preguntes


Compartir:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Ús de Cookies

Aquest lloc web utilitza Cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l`enllaç per a més informació. ACEPTAR