Es demana un lloc boscós per fer-hi camins naturals per passejar i ser un lloc de trobada i reconeixement a les persones que han tingut una rellevància i una influència social reconeguda en el nostre poble, com per exemple músics, artistes, batles, esportistes, etc.