ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

Consells municipals i Taules de Participació:

Els Consells Municipals són òrgans  de participació que tenen com objectiu incidir en la gestió municipal, és a dir, la seva principal funció és de debatre, informar i valorar iniciatives municipals relatives al sector que afecti al Consell i també proposar a l’Ajuntament iniciatives pròpies.

Els consells i taules municipals són espais consultius que contribueixen a la bona gestió de la ciutat i enriqueixen el sistema de govern democràtic.

Qui en pot formar part?

Persones que representen una entitat o empresa

Ciutadans i ciutadanes a títol individual

Membres de l’equip de govern de la ciutat

Representants dels diferents grups polítics municipals

CONSELL MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA DE MARRATXÍ (CMIM)

CONSELL MUNICIPAL DE L’ADOLESCÈNCIA DE MARRATXÍ (CMAM) (posar logo)

El Consell Municipal Infantil i el Consell Municipal de l’Adolescència de Marratxí són uns òrgans estables de participació, de caràcter consultiu, que tenen com a finalitat promoure la participació infantil i juvenil al municipi. Són dos espais amb voluntat:

  • Educativo-pedagògica, a través de la qual els nins, nines i adolescents coneixen què és la participació, per a què serveix, com es pot participar, els tipus de participació, com funciona l’Ajuntament, etc.
  • De treball, que vagi més enllà de la reflexió o el debat i que generi propostes concretes per millorar la ciutat.
  • Participativa, que funcioni a través d’una metodologia participativa per tal de fomentar en els nins, nines i adolescents l’hàbit de la participació.

Les seves funcions concretes són:

  • Treballar en projectes conjunts encarregats des de la Corporació, o bé sorgits en el si del Consell prèvia validació per part de la Corporació.
  • Reflexionar col·lectivament i debatre sobre el projecte o projectes encarregats des de la Corporació. Manifestar i expressar les nostres idees, opinions i inquietuds a iniciativa pròpia o a consulta de l’Ajuntament en relació amb els assumptes de la Ciutat.
  • Col·laborar en l’elaboració de programes i projectes relatius als àmbits d’actuació que li són propis.
  • Donar a conèixer els drets i els deures (CDN) que corresponen a aquests nins, nines i joves dins de la seva comunitat.
  • Actuar com a canal de comunicació entre els nins, nines i joves que representen i les autoritats municipals.

 

La creació dels Consells Municipals de la Infància i de l’adolescència de Marratxí son fruit d’un treball intens conjunt amb els centres educatius de primària i secundària del municipi mitjanant la seva participació en els projectes “Aprenem a Participar i Construïm Democràcia”.

Una vegada constituït, els consellers es reuneixen mensualment. Les reunions mensuals serveixen per treballar anualment sobre una temàtica que els propis infants i joves han triat i que, conjuntament amb l’administració local, organitzen activitats per fer-ho extensiu a tota la ciutadania de Marratxí. A partir de la seva implicació directe, els infants i joves del nostre municipi construeixen un Marratxí més viu, més humà i més participatiu.

CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

El Consell Municipal d’Educació de Marratxí és un òrgan de participació, consulta i assessorament de la comunitat educativa de la ciutat en temes d’ensenyament i educació.

MESA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

MESA DE DROGODEPENDÈNCIA.