PROJECTES

L’Ajuntament de Marratxí, i en concret l’àrea de Participació Ciutadana, treballa del 2016 amb tots els centres educatius de primària i secundària per educar als més petits i joves del nostre municipi per educar-los en els valors democràtics de qualsevol societat. Es treballa per aconseguir alumnes crítics amb els seu dia a dia i amb el seu entorn més proper. (no se si ens ho deixaran posar així).

CONSTRUÏM DEMOCRÀCIA

El projecte Construïm democràcia és un projecte orientat  als joves perquè d’una banda coneguin els drets que els emparen i per l’altra aprenguin a reflexionar, conèixer, opiniar i a decidir sobre qualsevol aspecte del seu entorn més immediat.  És a dir, facilitar-los les eines necessàries perquè els adolescents passin a ser actors socials autònoms i responsables de la presa de decisions per desenvolupar projectes socials que canviïn la seva realitat municipal.

Educar els joves en la cultura participativa implica aproximar-se a ells i treballar perquè en un futur siguin els agents socials constructors d’un  municipi més saludable, més educatiu, més sostenible i més social. Es per això que, tal i com diu Subirats (2004), cal seguir educant en la reestructuració de vincles entre persones, activitats i entorn, per mitjà del coneixement, la consciència de les interaccions i els valors que permetin viure en comú dins una perspectiva de progrés i de millora per a tothom, jugant un paper central en la reformulació participativa de la democràcia representativa a nivell local.

A qui va dirigit?

A tots els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Els objectius:

  1. Descobrir que la diversitat (en tots els seus aspectes) enriqueix i que no ha de ser un obstacle per a la convivència.
  2. Assumir els mecanismes fonamentals de funcionament de les societats democràtiques i valorar el paper de l’Administració pública, garantint els serveis públics i l’obligació dels ciutadans de contribuir a mantenir-los i complir les seves obligacions cíviques.
  3. Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i la no-discriminació de persones amb discapacitat.

APRENEM A PARTICIPAR:

En el 2016 l’Ajuntament de Marratxí es posa en marxa el projecte Aprenem a Participar, un projecte pedagògic en educar valors democràtics, participatius i crítics en els més petits. La idea central és crear espais de diàleg on els infants es sentin escoltats i tinguts en compte en el desenvolupament de polítiques públiques.

El projecte pretén ser un treball transversal entre les àrees involucrades (Educació, Medi Ambient, Drets Civils, Urbanisme, Participació, Joventut, Acció Social, entre d’altres), i d’altra banda, amb la imprescindible col·laboració dels centres escolars, associacions i la societat civil, especialment dels mateixos infants.

Conèixer els espais d’intervenció de l’ajuntament, la feina i els projectes que s’han de dur endavant pel be comú de tots els ciutadans, adaptat al seu aprenentatge, permet als infants obtenir informació, fer intercanvi d’informació i sobre tot desenvolupar el pensament crític i creatiu en com hauria de ser el seu municipi.

A qui va dirigit?

A tots els infants de segon cicle de primària.

Els objectius:

 

  1. Mostrar als infants del municipi el funcionament i el paper que juga l’Ajuntament a les seves vides.
  2. Potenciar la participació escolar a la gestió municipal tenint en compte les seves aportacions a la gestió municipal.
  3. Promoure i enfortir el sentiment de pertinença al Municipi.
  4. Engegar actuacions que enforteixin la participació dels infants i donin continuïtat.