Regidora:

L’Àrea de Participació ciutadana s’encarrega del foment, coordinació i implementació de processos de participació dels veïnats de Marratxí, tant els que tinguin caràcter permanent, com aquells puntuals que tinguin lloc al municipi.

El 2018 vam renovar el reglament de Participació Ciutadana per donar més accés als veïnats al govern del nostre municipi en un avanç històric. El reglament és de caràcter orgànic i s’estructura en 5 grans capítols dedicats a establir l’àmbit i la finalitat de la participació ciutadana, els drets de la ciutadania en referència a la participació ciutadana, la regulació de les entitats ciutadanes de Marratxí i les mesures de foment de l’associacionisme.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La participació ciutadana és el dret que té la ciutadania a participar activament en la creació i definició de polítiques públiques, completament legitimat del sistema representatiu, que atorga a l’Ajuntament la capacitat de prendre les decisions que cregui més oportunes, en un marc de legalitat i transparència, però millorant-lo amb el sistema participatiu, per contribuir a una governança que generi un model de gestió més eficient i de més qualitat.

ACTIVITATS ALS CASALS DE VEÏNATS

Consulta les acitivitats que organitzen els diferents casals de veïnats de Marratxí.

MINDFULNESS

Les persones que participen en cursos de mindfulness, o atenció plena, tenen menys probabilitats d’experimentar símptomes d’ansietat i depressió durant sis mesos després de finalitzar els programes.