Projecte d’intervenció social amb el col·lectiu “Okupa”

El punt de partida d´aquest projecte ha estat en la realització d´una prospecció dels habitatges ocupats al municipi i un posterior estudi diagnòstic.

Aquesta feina facilita arribar a les persones que es trobam en aquesta situació per tal de poder connectar-los  amb els Serveis Socials comunitaris bàsics i poder donar suport professional per tal de millorar la seva situació.

Els destintaries d´aquest projecte son les persones del terme municipal de Maratxí que es troben en situació d´ ocupació il·lega d´habitatge la qual provoca dificultats de convivència entre la comunitat i genera o manté escenaris de pobresa i exclusió social.

Els objectius d´aquest projecte son:

A) Conèixer i donar a conèixer de manera exhaustiva la situació actual de la ocupació il·legal al municipi per tal de detectar les necessitats social específiques d´ aquest grup de població:

– Analitzar les actuacions realitzades fins a l´ actualitat amb aquest col·lectiu així com els resultats obtinguts per tal d´ establir les actuals línies d´ intervenció de la manera més efectiva possible.

– Impulsar la implicació i participació dels diferents agents socials de la comunitat.

B) Afavorir la desestigmatizació  social de les families “Okupas” mitjançant la participació social i l´ accés a la informació i recursos:

– Visibilitzar les persones i families en situació d´ ocupació il·legal  d´habitatge.

– Dur a terme un primer apropament dels Serveis Comunitaris Bàsics pe tal de recoir necessitats expressades i observades i ferir informació, orientació i assessorament per a l´ accés a recursos comunitaris.