El batle de Marratxí, Miquel Cabot, i el president executiu de Projecte Home Balears, Jesús Mullor, han signat l’acord pel qual l’Ajuntament concedeix una subvenció de 5.500 euros a aquesta entitat amb l’objectiu de donar suport econòmic a l’activitat social que ha dut a terme el 2022, i de contribuir a l’ajuda de persones amb problemes d’addicció, principalment drogodependents, i en la prevenció de conductes addictives en l’entorn escolar, comunitari i laboral.

Ambdues parts acorden treballar en el municipi de Marratxí fent un front comú per tal de tractar la prevenció, rehabilitació, tractament i reinserció de persones en risc i amb problemes d’addicció.

Projecte Home Balears ha lliurat a l’Ajuntament de Marratxí tota la documentació necessària per acreditar el bon ús de l’aportació econòmica realitzada i amb una declaració de les activitats realitzades on consta un desglossament de les despeses realitzades.

Projecte Home, que està implantat a Mallorca, Menorca i Eivissa és una organització dedicada a la prevenció, tractament, formació iinvestigació del fenomen de les addiccions, principalment les drogodependències. Ofereixen un servei personalitzat, proper i de caràcter gratuït. Pertany a l’Asociación Proyecto Hombre que va néixer a Madrid l’any 1984 i que està formada per 28 centres que acompanyen a milers de persones en el tractament, rehabilitació i reinserció sociolaboral amb l’objectiu de recuperar les seves vides. A més, també fa feina en la prevenció i sensibilització arribant a més d’un milió de persones.