POLICIA LOCAL

Té la missió d’impulsar la qualitat de vida a la ciutat a través de la millora de la seguretat ciutadana. Pots trobar les oficines de la Policia Local del municipi al carrer Celleters, 38.

Tel: 971-604408

PROTECCIÓ CIVIL

Els voluntaris i les voluntàries de Protecció Civil de les Illes Balears donen suport als diferents organismes de la nostra comunitat en les tasques de prevenció i salvament, ja sigui a persones o béns afectats per qualsevol sinistre o calamitat pública.

TELÈFON D’EMERGÈNCIES 112

Des del 2007 les instal·lacions centrals del Servei d’Emergències 112 es troben a Es Pinaret, Marratxí. On tenen millors condicions humanes i tecnològiques que a la seva seu antiga.