El centre situat al Centre Cultural s’Escorxador, entre Pòrtol i Sa Cabaneta, ofereix cursos anuals, d’Octubre a Juny. L’escola té una capacitat de 40 places destinades a persones amb interès per aprendre aquest antic ofici.  Ja es pot consultar el llistat d’alumnes admesos i d’alumnes en llista d’espera per al curs 2021-22. Trobareu tota la informació al següent enllaç: 

https://marratxi.es/escola-de-ceramica#2

L’Escola Municipal de Ceràmica Pilar Sastre torna aquest curs 2021 – 2022 oferint dos cursos, torn i ceràmica. Al full de preinscripció hi surten reflectits els períodes d’abonament de la matrícula i les quotes trimestrals, que són les darreres quinzenes de setembre, desembre i març.

El dia 26 d’agost es publicarà a la web de l’Ajuntament de Marratxí la llista de l’alumnat admès als diferents cursos de l’Escola Municipal de Ceràmica, així com també els qui quedin en llista d’espera.

Entre els dies 27 i 30 d’agost (ambdós inclosos) els alumnes admesos hauran de confirmar a l’Àrea de Cultura (cultura@marratxi.es) l’acceptació o la renúncia de plaça

L’alumne només serà admès a un dels cursos oferts.