Davant la declaració de l’Estat d’Alarma en el conjunt de l’Estat espanyol, la ciutadania pot tenir determinats dubtes sobre si es poden fer o no determinades activitats. Aquí tens la resposta a alguns dubtes en aquest sentit.

 

Puc treure el ca al carrer?

SÍ. Una sola persona podrà acompanyar el ca perquè pugui fer una passejada breu, cuidant en tot moment el contacte amb altres persones.

 

Puc sortir a córrer, amb bicicleta o a passejar?

NO. Aquesta activitat a l’aire lliure queda restringida.

 

Puc treure els nins i nines a jugar al parc o en espais comuns?

NO. Els infants han de romandre a ca seva excepte per causa de força major.

 

Puc circular amb el cotxe?

, però només per anar a comprar aliments i productes de primera necessitat, al metge, al banc, a la benzinera, al treball o altres comerços oberts al públic. I -important- si ho faig, ho he de fer sol.

 

Quins comerços podran estar oberts al públic?

Venda d’aliments, productes sanitaris i de primera necessitat, venda de premsa i papereria, estanc, perruqueries, òptiques, ortopèdies, botigues d’alimentació per a animals, tintoreries o botigues de serveis romandran oberts. Només s’hi podrà romandre el temps imprescindible i es mantindran les mesures d’allunyament i de no concentració de persones.

 

Estaran oberts bars, cafeteries i restaurants?

NO. Només podran continuar funcionant si ofereixen el servei de “menjar a domicili”. En cap cas, s’hi podran consumir aliments o begudes a l’interior.

 

 

Què succeeix amb les activitats d’oci, culturals i esportives?

Totes romandran suspeses.

 

Puc visitar els amics?

NO. No és una de les circumstàncies previstes dins del conjunt de situacions que ens permet sortir de ca nostra (feina, compra d’aliments, etc.).

 

I els familiars?

NO, tampoc, tret que es tracti de persones majors, dependents, discapacitades o especialment vulnerables que necessitin  ajuda o assistència. Els majors i les persones amb patologies tenen un rics més elevat de contagi i de patir greument la malaltia.

 

És necessari omplir el rebost per resistir 15 dies?

El proveïment de les botigues i supermercats està assegurat i s’hi pot acudir a fer la compra.

 

Si no compleixo amb les normes establertes, me poden sancionar?

SÍ. El decret no precisa les sancions, multes o penes que han d’aplicar-se. Es remet a les lleis vigents. No obstant això, els cossos de seguretat podran aixecar actes.

 

Les prohibicions d’estacionament continuen vigents?

Es pot aparcar lliurement, sense pagar, a la zona blava.

 

Estaran oberts els serveis de l’Ajuntament?

Tots els serveis municipals estan tancats al públic. L’atenció és telefònica al número 971 78 81 00. Només en casos excepcionals, es valorarà atenció presencial amb cita prèvia.

 

Es farà recollida de fems?

SÍ. La recollida de fems es garanteix diàriament.

 

La Deixalleria (Punt Verd) estarà oberta?

Els parcs verds romandran tancats.

 

Es faran els mercats setmanals?

. A cadascun dels nuclis, excepte el del polígon dels diumenges.

 

Continuen vigents les normes respecte a càrrega i descàrrega?

SÍ. En aquest sentit, tot continua igual.

 

Puc passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV)?

S’ha de fer la consulta a les mateixes estacions de la ITV, telefònicament.

 

Si tenc una citació judicial per aquests dies, he de personar-me al Jutjat?

Serà convenient que ho consultiu telefònicament amb el misser, el procurador o al mateix jutjat. Dependrà de les diligències a practicar.

 

Source: marratxi.es