Reutilització de llibres escolars

La despesa en llibres de text de les famílies que tenen fills i filles en edat escolar s’ha anat incrementant considerablement en els darrers anys, i ha acabat esdevenint una càrrega econòmica important.

Davant aquesta situació, des de l’àrea de Serveis Socials, es posa en marxa un programa de recollida i préstec de llibres de text. 

Un dels principals objectius és impulsar la cohesió social mitjançant polítiques d’equitat que garanteixin la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu de qualitat.

Dur a terme projectes d’aquestes característiques ha de servir, també, per construir teixit social municipal i per promoure la cooperació entre les famílies.

Com es gestiona el programa?

La donació dels llibres de text per part de les famílies és voluntària. S’accepta qualsevol llibre de text sempre que estiguin en condicions de ser reutilitzat. 

Les persones que participin en el programa de donació i dotació  de llibres del curs 2021/2022 gaudiran d’avantatges en la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar convocades anualment per l’ajuntament de Marratxí.

Entrega de llibres

La donació de llibres de text es podrà realitzar en els dies i en l’horari següent al Carrer Illes Aucanada, 1 ( Local Associació de Gent Gran de Cas Capità), Marratxí:

[table id=46 /]

Recollida de llibres

La recollida de llibres de text es podrà realitzar en els dies i en l’horari següent al Carrer Illes Aucanada, 1 ( Local Associació de Gent Gran de Cas Capità), Marratxí:

[table id=45 /]

Normes d’accés al centre

  1. L’accés a les dependències del centre serà d’una sola persona per família, recomanat que no s’acudeixi acompanyat de persones.
  2. Ús obligatori de la mascareta per a tota persona que acudeixi al centre.
  3. Respectar a distància de seguretat (2 metres) en el cas de que es coincideixi amb una altra persona.
  4. Higiene de mans a l’entrada a l’interior amb gel hidroalcohòlic.

Contacte

Persona de referència: Óscar Honrado.

Número de telèfon: 663 75 17 85