Coneix els riscs del consum intensiu d’alcohol

Amb el temps, el consum excessiu d’alcohol pot causar malalties cròniques i altres greus problemes com els següents: alta pressió arterial, malaltia cardíaca, accidents cerebrovasculars, malaltia del fetge, problemes digestius i un llarg etcètera.

És necessari destacar que es produeixen a Espanya unes 12.000 morts atribuïbles al consum d’alcohol, principalment per cirrosi i altres malalties hepàtiques i pels accidents de circulació.

  • Per a més informació: wwww.infodrogues.caib.es o cridant al 971 17 78 48

Per a unificar criteris a l’hora de calcular el consum d’alcohol, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va estipular la seva mesura a través de la Unitat de Beguda Estàndard (UBE); una UBE equival a 10 grams d’alcohol. Es considera consum de risc a partir de 4 UBE en l’home i 2 UBE en la dona.

  • Per a més informació: wwww.infodrogues.caib.es o cridant al 971 17 78 48