Sa Deixalleria

Actualment a Sa Deixalleria s’ubiquen les oficines de l’empresa municipal Marratxí XXI. Sa Deixalleria és un espai públic de recollida selectiva de residus i està indicat per a dur-hi residus perillosos i aquells objectes que no es recullen a la via pública.

Els veïns poden classificar els diferents residus que generen a ca seva i dipositar-los selectivament en contenidors separats. D’aquesta manera, augmentam la capacitat d’emmagatzemament i gestió de residus del municipi, per la qual cosa s’ha obert la seva utilització per a les empreses de Marratxí, així també els empresaris poden fer el mateix amb alguns dels residus que generen les seves empreses. Si bé, amb certes limitacions pel que fa al tipus de residus i a les quantitats admissibles. Cal senyalar que també s’ha ampliat el tipus de residus que poden dur els particulars, respecte de l’antic punt verd.

Podeu consultar els residus que es poden tirar, aquí: Veure document

Usos i horaris

Cal dir que Sa Deixalleria replega també les restes de les diferents àrees d’aportació, com per exemple, restes de poda en saques o els voluminosos que els particulars poden demanar a l’ajuntament per recollir de forma totalment gratuïta a ca seva.

Obre de dilluns a dissabte de 7:30 a 19:00 i diumenges i festius de 8:00 a 19:00. Només es tanca l’1 de gener i el 25 de desembre. Podeu rebre més informació les Oficines d’Atenció al Ciutadà, i cridant al 971 60 21 81.

  • Horari:

    De dilluns a divendres de 7:30 a 19:00h

    Dissatbe i diumenge de 8:00 a 19:00h

  • c/ Licorers, cantonada amb Camí de muntanya

Deixalleria Mòbil

La Deixalleria Mòbil és una iniciativa per fomentar el reciclatge entre els veïnats de Marratxí, amb vuit tipus de residus que no van als contenidors convencionals acostant el reciclatge a la ciutadania

L’Ajuntament publicarà periòdicament la informació amb dies i hores de funcionament i els tipus de residus que s’hi poden destinar: piles alcalines, tòners o cartutxos d’impressora, oli de cuina, pintures i vernissos, radiografies, fluorescents i bombetes, càpsules de cafè i petits electrodomèstics.

Gràcies per ajudar-nos a reciclar!

Recollida de mobles voluminosos

Per procedir a la recollida de residus voluminosos heu de contactar prèviament amb l’àrea de Medi Ambient 971 60 75 02 i li indicarem el pròxim dia disponible per a la recollida de mobiliari voluminós (grans electrodomèstics, matalassos, mobles vells, etc.) per la zona on viu. Es passa a recollir el mobiliari (màxim 7 elements) durant el matí, pel que recomanem deixar davant de la porta de casa seva el que es vulgui tirar la nit anterior.

Recollida de restes de poda

S’ha de venir a les oficines, amb el DNI, per sol·licitar el préstec de saques (màxim 2 per domicili) i recollir-les. Depenent del seu domicili i pròxima data disponible li indicarem quan es farà la recollida. Recordeu que les restes de poda no inclouen cactàcies i palmàcies, les quals s’han de llençar en una bossa tancada al contenidor de rebuig.