Regidor:

Seguretat Ciutadana

Seguretat Ciutadana és l’encarregada de coordinar els assumptes relacionats amb la política municipal, entre les diferents àrees i amb la resta de forces del consistori.

POLICIA LOCAL

Té la missió d’impulsar la qualitat de vida a la ciutat a través de la millora de la seguretat ciutadana. Pots trobar les oficines de la Policia Local del municipi al carrer Celleters, 38.

Tel: 971-604408

POLICIA TUTOR

Es tracta d’un equip d’agents de policies locals especialitzats i capacitats per a treballar amb menors, especialment dins de l’àmbit escolar.

PROTECCIÓ CIVIL

Els voluntaris i les voluntàries de Protecció Civil de les Illes Balears donen suport als diferents organismes de la nostra comunitat en les tasques de prevenció i salvament, ja sigui a persones o béns afectats per qualsevol sinistre o calamitat pública.

TELÈFON D’EMERGÈNCIES 112

Des del 2007 les instal·lacions centrals del Servei d’Emergències 112 es troben a Es Pinaret, Marratxí. On tenen millors condicions humanes i tecnològiques que a la seva seu antiga.