AJUT O SUBVENCIÓ TERMINI A QUI VA DIRIGIT? DOCUMENTS ANY
Pla Estratègic Subvencions 2023-2026 Pla Estratègic Subvencions 2023-2026 2023
Subvenció directa en espècie al Club Voleibol Pòrtol 12 de septembre Club Voleibol Pòrtol Decret Club Voleibol Pòrtol 2022
Subvencions per concurrència competitiva 24 novembre Associacions i particulars

Bases Medi Ambient

Bases Participació Ciutadana

Bases Joventut

Bases Educació

Bases Cultura

Bases Gent Gran

Bases Esports

Bases Serveis Socials

2022
Subvencions per l’activació econòmica 4 abril Comerciants, autònoms, associacions i artesans

Decret_valoracio_al_legacions-2

Decret_atorgament_segona_remesa_subvencions

Bases_CAT

Bases_CAST

2022
Resolució subvencions 2021 Persones físiques i jurídiques Relació d’atorgaments de subvencions 2021
Subvencions de l’IBI exercici 2021 d’immobles inclosos
dins el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Marratxí
31 març

Particulars

Convocatòria_CAT

Convocatòria_CAST

Bases_CAT

Bases_CAST

2021
Subvencions Medi Ambient 15 desembre Particulars

Bases_CAT

Bases_CAST

2021
Ajudes llibres escolars 2021 3 novembre Famílies

Bases_CAT

Bases_CAST

Sol·licitud_CAT

Sol·licitud_CAST

2021
Subvencions concurrents 2021 5 de novembre Associacions i particulars

DECRET PRÒRROGA SUBVENCIONS

BASES EDUCACIÓ CATALÀ PDF

BASES JOVENTUT CATALÀ PDF

BASES ESPORTS CATALÀ PDF

BASES CULTURA CATALÀ PDF

BASES PARTICIPACIÓ CIUTADANA CATALÀ PDF

BASES SERVEIS SOCIALS CATALÀ PDF

BASES SUBV.GENT GRAN 2021

2021
Subvencions per l’activació econòmica 10 de Juny Comerciants, autònoms, associacions i artesans Decret al·legacions

Decret modificació errors materials Decret al·legacions

Bases subvenciones comercios Marratxí 2021 v3.3 (CASTELLANO).docx

Bases subvencions comerços Marratxí 2021 v3.3 (CATALÀ)

Decret – PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Decret atorgament subvencions

RESOLUCIÓ ERROR MATERIAL SUBVENCION COMERÇ

2021
Subvencions concurrents 2020 27 de Novembre Associacions i particulars

BASES EDUCACIÓ CATALÀ PDF

BASES JOVENTUT CATALÀ PDF

BASES ESPORTS CATALÀ PDF

BASES CULTURA CATALÀ PDF

BASES MEDI AMBIENT CATALÀ PDF

BASES PARTICIPACIÓ CIUTADANA CATALÀ PDF

BASES SERVEIS SOCIALS CATALÀ PDF

BASES SUBV.GENT GRAN 2020 DEFINITIVA

2020
Ajudes llibres escolars 2020 20 de Novembre Famílies

Bases_CAT

Bases_CAST

Sol·licitud_CAT

Sol·licitud_CAST

2020
Ajudes comerços i autònoms COVID 3 Novembre Comerços i autònoms

Bases_CAT

Bases_CAST

2020
Ajudes activitats d’estiu 2020 10 de setembre Famílies

Bases_CAT

Bases_CAST

Sol·licitud_CAT

Sol·licitud_CAST

Certificat bancari_CAT

Certificat bancari_CAST

Justificant de despesa_CAT

Justificant de despesa_CAST

2020
Subvencions a la Conciliació Consulta les bases Famílies

Bases

2020
Subvencions per al Petit Comerç 21 de maig Empresa i Autònom

BOIB

EPÍGRAFS COMERÇ AJUDES

INFO-EMPRESES

2019
Subvencions per a Autònoms 6 de setembre Empresa i Autònom BOIB autònoms

SUBVENCIONS PER A AUTÒNOMS

2019
Subvencions relleu generacional 4 de juliol Empresa i Autònom Sol.licitud

BOIB num.43 4 abril, Relleu Empresarial

2019
Subvencions en règim de concurrència 28 novembre Consultar bases Esports
PDF (CAT – CAST)Cultura
PDF (CAT – CAST)Educació
PDF (CAT – CAST)Joventut
PDF (CAT – CAST)Gent Gran
PDF (CAT – CAST)Participació Ciutadana
PDF (CAT – CAST)Serveis Socials
PDF (CAT – CAST)Medi Ambient
PDF (CAT – CAST)
2019