Tomicus Piniperda

Són insectes coleòpters (escarabats) de la família dels Scolytidae de noms Tomicus destruens i Orthotomicus erosus (perforadors del pi).

Perforadors del pi - Adults a l'interior de les galeries.
Adults a l’interior de les galeries.
Foto: © Luís Núñez

TOMICUS DESTRUENS

El perforador del pi (Tomicus destruens) és un escarabat (coleòpter) de la família dels escolítids (Scolytidae) al qual abans es considerava com a Tomicus piniperda var. destruens.

L’adult (imago), de dimensions petites té una longitud que oscila entre 4 mm i 4,5 mm. El cap i el tòrax són de color negre, els èlitres i les potes de color marró castany. Els ous són castanys amb un diàmetre de 0,5 mm. Els depositen a cada costat de les galeries que la femella realitza en l’escorça interior de l’arbre.

Les larves són de color blanc amb el cap marró, sense potes i encorbades, i al final del creixement arriben als 4 mm o 4,5 mm de longitud.

Les pupes són de color blanquinós i presenten els apèndixs de l’adult ja visibles. Es troben al final de les galeries de creixement de les larves, dins d’unes càmeres de forma elipsoidal, situades entre l’escorça i la fusta.

ORTHOTOMICUS EROSUS

L’Orthotomicus erosus és un escarabat (coleòpter) de la família dels escolítids (Scolytidae) que ataca els pins autòctons que es troben debilitats a causa d’estrès o per un desequilibri fisiològic. Es troba associat íntimament al Tomicus destruens (com agent primari).

Els adults (imagos) són de dimensions petites d’uns 2-3 mm, i són de color negre lluent a la maduresa, mentre que presenten un color canyella quan estan en estat immadur.

Tenen el protòrax molt desenvolupat, cosa que fa que el cap no es vegi bé des d’alt. Els èlitres tenen estries que estan formades per gruixats punts espaiats. La part posterior de l’abdomen presenta una escotadura profunda, molt característica d’aquesta espècie i que es veu a simple vista, i amb la qual els mascles expulsen el serradís de la galeria. Aquesta escotadura compta amb unes dents triangulars que són més marcades en el mascle. A més a més, tenen tot el cos pilós.

Les larves són àpodes (sense potes), i lleugerament encorbades, de color blanquinós i amb el cap de color caramel. Les pupes són blanquinoses i presenten els apèndixs de l’adult ja visibles. Tenen una dimensió aproximada de 3 mm.

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.